سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 19 اسفند 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار
چاپ

معرفی و شرح وظایف واحد آمار

مسئول واحد خانم رحیمی  

 

واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان رودبار می باشد که عهده دار جمع آوری، کنترل وجمع بندی آمارو اطلاعات عملکردیمراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراکز بالاتر می باشد.

  اهداف:

1- کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیت های روزمره مراکز تحت پوشش؛

2- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملکردهای مختلف مراکز؛

3- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراکز بالاتر؛

4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش؛

5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛

6- همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری؛

7- آموزش نیروهای جدید

8- در خواست ونظارت بر تهیه کلیه فرمهای آماری .

9- پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه

10-تهیه و آمار مراجعین سر پائی مراکز بهداشتی

11-تهیه وجمع آوری آمار فعالیت های پزشکان به تفکیک عملکرد هر پزشک در مراکز بهداشتی

12- باز نگری اطلاعات از طریق آمارگیری هر ساله روستایی

13-ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به مراتب بالا

14- ارائه شاخصهای تهیه شده به تک تک مراکز بهداشتی و واحدهای ستادی مورد استفاده

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  577
امروز :  1
دیروز :  0