سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان رودبار
چاپ

شرح وظایف واحد نظارت برمواد غذایی و بهداشتی

- همکاری در تهیه مدارک لازم برای صدور پروانه های بهره برداری و ساخت و بسته بندی و نیزکد بهداشتی جهت کلیه موسسات مشمول قانون نظارت بر مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی ،بهداشتی در سطح لاهیجان.

-  کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و جلوگیری از  عرضه مواد غیر قابل مصرف.

-کنترل و بهبود شرایط نگهداری مواد غذایی و بهداشتی.

-کنترل و بهبود شرایط تولید ظروف و مواد بسته بندی.

- اعلام قوانین و ضوابط فنی و بهداشتی به متقاضیان تاسیس واحدهای تولیدی و رعایت قوانین  و ضوابط مربوط در هنگام ارسال مدارک برای صدور پروانه های بهداشتی.

-  نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان برروی برچسب محصولات(درج شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضاء مصرف – سری ساخت آدرس محل تولید، نام واحد تولیدی).

- برخورد قانونی با افراد و واحدهای متخلف در امر تولید مواد غذایی و بهداشتی و همکاری با مراجعه قضایی و انتظامی در هنگام بروز تخلفات احتمالی.

- رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی با معرفی کمیسیون ماده 11 قانون تعذیرات حکومتی. رسیدگی به شکایات واصله از مواد غذایی و بهداشتی تولیدشده در شهرستان و پیگیری شکایات واصله از شهرهای دیگر و خارج از استان.

- همکاری و مشارکت با ادارات و سایر سازمانها در زمینه اجرای طرح های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی.

-  هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین HACCP.GMP.GHP و همکاری لازم در زمینه اخذ گواهینامه های فوق.

- ارتقاء توانمندی مسئولین فنی واحدهای تولیدی در انجام شرح وظایف .

- جمع آوری طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص میزان فعالیت کارخانجات و ارسال گزارشات لازم به استان.

- همکاری درون سازمانی و برون سازمانی در جهت آموزش و اطلاع رسانی عمومی.

- آموزش مصرف کنندگان وکسانیکه با مواد غذایی سرو کار دارند در استفاده ایمن از مواد غذایی که یکی از کلیدی ترین تدابیر در جلوگیری از بیماریهای ناشی از غذا است.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  620
امروز :  1
دیروز :  0