سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
نظارت بر درمان مدیریت شبکه
چاپ

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان

         1-      نظارت بر احداث هرنوع موسسه بهداشتی و درمانی

           2-       نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع توسط مراکز پزشکی خصوصی

          3-    نظارت برعملکرد پزشکان و پیراپزشکان و مراکز بهداشتی درمانی فعال در بخش دولتی و غیر دولتی ورفع مشکلات و نواقص انها

           4-         جمع اوری،تکمیل،وبررسی مدارک متقاضیان تاسیس موسسات درمانی دربخش خصوصی با توجه به معیارهای تعیین شده و امکانات موجود در بخش دولتی وخصوصی ونیاز منطقه وارسال انهابه معاونت درمان دانشگاه برای صدور کسب مجوز

               5-         رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی،جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز در امور پزشکی از طریق مراجع قانونی

               6-   بررسی صلاحیت مسولین فنی ویا سایر پرسنل شاغل ازنظر دارا بودن مجوز قانونی در مطب ها وموسسات درمانی در حین بازدید یادریافت گزارشات حضوری و کتبی ازشهروندان

              7-نظارت و کنترل موثر و مستمر درمورد ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و درمان در کلیه مرکز درمانی

             8-     اظهارنظر یا معرفی مطب ها و. موسسات درمانی که دراثر حسن اجرای خدمت به بیماران و رعایت کلیه مقررات شایسته تقدیر می باشد به مسولین ذیربط

             9-    ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی که از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی لازم الاجراست به واحدهای درمانی تحت نظارت اعم ازدولتی و غیردولتی

              10-        تهیه و ارائه امار و گزارشات لازم به مقامات مافوق

                 11-           توزیع نیروهای تخصصی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  797
امروز :  3
دیروز :  0