سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 اسفند 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/07/10     تعداد دفعات مشاهده 258 بار     ساعت 11:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان رودبار

راههای پیشگیری از کرونا در سالمندان به مناسبت هفته سالمند13-7 مهر ماه
تصویر  

پروتکل های بهداشتی پیشگیری از بروز کرونا در سالمندان :

1-ابتلا به ویروس کووید ۱۹ در همه شرایط یکسانی دارد؛ بنابراین مراقبت‌های پیشگیری از آن هم در همه یکسان استفقط درصورتی که سالمند باشید یا فرد سالمندی در خانه داشته باشید، نیاز است که آن‌ها را با شدت بیشتری پیگیری کنید.

2-سالمندان این روز‌ها باید در حد امکان کمتر از خانه خارج شوند.

3-از لمس، بغل کردن و بوسیدن آن‌ها حتی از سوی کسانی که درخانه با آن‌ها زندگی می‌کنند باید تا حد ممکن خودداری کرد.

4-قبل از هر گونه ارائه مراقبت مانند غذا دادن به فرد سالمند، حتما باید دست‌ها را با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه شست یا با مواد ضدعفونیکنندهحاویالکلگندزداییکرد.

5-     درباره بیماری کرونا و علائم آن باید آموزش‌های لازم را به فرد سالمند داد و در صورت مشاهده هر گونه علامتی از ابتلا به بیماری، سریع مراتب را با پزشک در میان گذاشت.

6-برای تقویت سیستم ایمنی بدن فرد سالمند، باید به میزان خواب، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی او بیش از گذشته توجه داشت

7-استفاده از از وسایل حملونقلعمومیبرایفردسالمندبههیچوجهمناسبنیست

8-حضور فرد سالمند در تجمعها،میهمانی‌هاومراکزشلوغبسیارخطرناکاست. تاحدامکانبایدآنانراازچنینفضا‌هاییدورکرد

9-در صورتی که فرد سالمند به خدمات پزشکی فوری نیاز دارد، تدابیر لازم مانند زدن ماسک و پوشیدن دستکش و حفظ فاصله اجتماعی را باید در تمام مدت رعایت کرد.

10-وظیفه خرید و تهیه مایحتاج و امور روزمره خارج از منزل را باید به فردی غیر از عضو سالمند سپرد.

11-افرادی که با فضای خارج زیاد در ارتباط هستند مانند افراد شاغل یا حتی کودکان بهتر است همیشه با ماسک و حفظ فاصله اجتماعی (5/1متر) به فرد سالمند نزدیک شوند.

12-استفاده عمومی از وسایل مشترکی مانند سجاده، چادر نماز، مهر، تسبیح و امثال آن را باید در طول همهگیریبیماریبهکمترینمیزانرساند.