سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
فرمها و فرآیندها
چاپ
          

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از خوارو بار فروشی، عمده فروشی، سوپرمارکت، فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای عرضه مواد غذایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از گارگاه تولید شیرینی(انواع شیرینی، شیرینی سنتی، گز ، سوهان ،حلوا)

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مرکز عرضه و سرو شیرینی(شیرینی فروشی)

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی ازکترینگ، آشپزخانه مرکزی و مراکز تهیه غذاهای بیرون بر

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی ازخودروی حمل مواد غذایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از انبار و سردخانه مواد غذایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از تالار پذیرایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از چایخانه

دانلود


چک لیست خود اظهاری بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از قهوه خانه

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی ازکبابی، جگرکی،طباخی(کله پاچه و سیراب شیردان) دیزی سرا، حلیم و آش، اغذیه فروشی (پیتزا، ساندویچ، مرغ سوخاری)

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی ازکیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مرکز تولید، عرضه و سرو شیرینی، آبمیوه و بستنی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه ترشیجات، شورجات و عصاره گیری

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی سنتی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز سبزی خرد کنی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز کرایه ظروف مواد غذایی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه میوه و تره بار

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه خشکبار

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های لبنی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه محصولات پروتئینی

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه یخ

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی مراکز تولید و عرضه نان فانتزی و شیرمال

دانلود


چک لیست بازرسی بهداشتی از نانوایی سنتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/06


فرم های 24گانه بهداشت محیط

دانلود

گزارش نواقص بهداشتی(فرم شماره1)

دانلود

گزارش نواقص بهداشتی(فرم شماره2)

دانلود

اخطار تعطیل موقت واحد/مکان/قسمت دارای نواقص بحرانی(فرم شماره3)

دانلود

اخطار برای رفع نواقص غیر بحرانی(فرم شماره4)

دانلود

اعلام کتبی متصدی مبنی بر رفع نواقص بهداشتی و درخواست اجازه بهره برداری(فرم شماره5)

دانلود

درخواست صدوراجازه بهره برداری(فرم شماره6)

دانلود

درخواست صدوراجازه بهره برداری(فرم شماره7)

دانلود

اجازه بهره برداری(فرم شماره8)

دانلود

صورت مجلس پلمپ(فرم شماره9)

دانلود

ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به دادگاه ( نواقص بحرانی )(فرم شماره10)

دانلود

ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به دادگاه ( نواقص غیر بحرانی )(فرم شماره11)

دانلود

)گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی در مهلت مقرر(فرم شماره12

دانلود

گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی در مهلت مقرر(فرم شماره13)

دانلود

اخطار 48 ساعته جهت پلمپ (فرم شماره14)

دانلود

صورت مجلس انصراف از پلمپ(فرم شماره15)

دانلود

اعلام تخلف فک پلمپ بصورت غیر قانونی(فرم شماره16)

دانلود

درخواست کتبی مالک / مدیر / متصدی/ مبنی بر با زگشایی واحد/مکان / قسمت به منظور رفع نواقص بهداشتی(فرم شماره17)

دانلود

تعهد محضری(فرم شماره18)

دانلود

صورت مجلس فک پلمپ به منظور رفع نواقص بهداشتی(فرم شماره19)

دانلود

اعلام تخلف بهره برداری غیر مجاز(فرم شماره20)

دانلود

صورت مجلس جمع آوری/توقیف مواد غذایی فاسد/تاریخ مصرف گذشته/ فاقد مجوزهای بهداشتی (مشمول مجوز)(فرم شماره21)

دانلود

صورت مجلس معدوم سازی / ارجاع مواد غذایی(فرم شماره22)

دانلود

ارجاع پرونده متخاف بهداشتی به دادگاه به دلیل عرضه مواد غذایی فاسد/تاریخ مصرف گذشته/ فاقد مجوزهای بهداشتی (مشمول مجوز)(فرم شماره23)

دانلود

در خواست اعلام نظر از سازمانهای ذیربط(فرم شماره24)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/06
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1155
امروز :  1
دیروز :  4