سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه هاي واحد بهداشت حرفه اي
چاپ
 

 

برنامه ها و طرح های تعریف شده در واحد بهداشت حرفه ای

طرح های تعریف شده در واحد بهداشت حرفه ای عبارتند از :

طرح ارگونومی ، بهداشت کشاورزی ، طرح پسماند، طرح قالیبافان (بقا)، سیلیکوزیس، کنترل جیوه و سرب و آزبست ، بهداشت معادن ،اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (سرو صدا ،روشنایی ،گردوغبار ،گازها و بخارات و ...)،عدالت در سلامت(شاخص های آسیب های ناشی از کار)،بهداشت پرتوکااران ،کنترل استرس های حرارتی ،بازرسی هدفمند ،معاینات سلامت شغلی ،عوامل شیمیایی ، حذف و کنترل سیلیس در محیط کار ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

 

مطالب آموزشی :

مطالب آموزشی شامل :

بازرسی هدفمند

بازآموزی فرم های بازدید و آمار بهداشت حرفه ای

سلامت،ایمنی و بهداشت شاغلین پسماند

حذف و کنترل سیلیس در محیط کار

کنترل استرس های حرارتی در محیط کار

کنترل در ارگونومی

اندازه گیری و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

مدیریت بازرسی سلامت محیط و کار در سامانه جامع

نظارت بر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و شرکت های خصوصی

باز آموزی روشهای اندازه گیری صدا در محیط کار

باز آموزی روشهای اندازه گیری روشنایی محیط کار

بهداشت کشاورزی

بهداشت حرفه ای پرتوکاران

مدیریت پسماند

بهداشت قالیبافان

عدالت در سلامت

معاینات طب کار و پرونده های شغلی

اصول اخلاق در بازرسی بهداشت محیط و حرفه ای

بهداشت حرفه ای کارکنان اداری و مالی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  144
امروز :  1
دیروز :  1