سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

اهداف واحد کارگزینی:

مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه های انسانی مدیریت را در بر می گیرد. زیرا که انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف های سازمان و مدیریت است. از اینرو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمان می باشد. هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از، بهبود بخشیدن مشارکت مؤثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی.

شرح وظایف واحد کارگزینی:

-مطالعه قوانین استخدامی بخشنامه ها دستور العملها

-بررسی تغییرات پستهای سازمانی و پستهای موقت با همکاری واحد تشکیلات دانشگاه

-نظارت بر صدور احکام ترفیع،انتصاب،مزایا،ماموریت،مرخصی وغیره وامضای آن

-همکاری مستمر با واحد تشکیلات و روشها در جهت انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل بر اجرای قانون استخدام کشوری

-جمع آوری گزارشات واحدها و پیش بینی پرسنل مورد نیاز در بودجه سال آینده

-سرویس کنترل نحوه انجام وظیفه کارگزینها

-امضای خط سیر ماموریت کارکنان
-(برقراری حقوق ومزایای اولیه کارکنان قراردادی )
(استخدام پیمانی) (استخدام رسمی آزمایشی) (تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی) (تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی به رسمی قطعی) (حکم بازنشستگی ) (فسخ قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی ) حکم استفاء و اخراج- حکم تعیین حقوق ومزایا یک روز قبل از بازنشستگی (ماموریت آموزشی و تمدید ماموریت آموزشی و پایان ماموریت آموزشی ) -تغییرمحل خدمت - انتقال -ماموریت صدور کلیه احکام مربوط به انتصابات تغییر عنوان ها و احتساب سوابق خدمت و احتساب مدرک تحصیلی پس از طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و اعلام نظریه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

-انجام مکاتبات پرسنلی و اداری با واحدهای درون سازمانی و یا سایر سازمانها ودستگاههای اجرائی .
وپاسخ به نامه های مربوط طبق دستور مقام مسئول

-تحویل مدارک از پرسنل جدید الاستخدام جهت تشکیل پرونده پرسنلی برابر مقررات

-ارزشیابی پرسنلی کارکنان، کارشناسان ، مدیران و سرپرستان به صورت سالانه

-ارائه آمار پرسنلی شبکه وتوابع تحت پوشش

-صدور احکام مرخصی های استعلاجی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق

-پیگیری حضور و غیاب و ساعات کاری توسط تایمکس

نحوه چگونگی استفاده مرخصی پرسنل در طول سال

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29

تلفن تماس : 42615953

کارکنان واحد کارگزینی

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

مونس یوسف زاده

مسئول کارگزینی

2

مریم ابولحسنی

کارگزین

3

 عطیه پروانه

کارگزین

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/30
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  523
امروز :  1
دیروز :  1