سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها (واگیر):

. انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی

. تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع

. پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب

. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

. شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

. نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و ...

. کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها

. دریافت آمار از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به واحدهای ذیربط

. بررسی گزارش های آماری دریافتی از نظر اپیدمیولوژیک

. تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذیربط

. شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد

. پیش بینی و پوشش ب رحسب احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

. شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز

. برآورد واکسن و داروی مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آن

. نظارت بر حسن اجرای برنامه زنجیره سرد واکسینایسون

. جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر

. جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی

. تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز

. پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز

. شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدید الورود به سیستم بهداشتی درمانی

. اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر

. انجام سایر امور مربوطه و ارجاعی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29

تلفن تماس : 42613550 

پرسنل واحد بیماری‌ها

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

حسین باتر

کارشناس مسئول واحد بیماری‌ها

2

فاضل گلمحمدی

کارشناس بیماری‌ها

3

مجید نوروزی

کارشناس بیماری‌ها

4

مهردادیونسی
تکنسین بیماریها

5تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/08
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  1
کل مراجعات :  562
امروز :  1
دیروز :  0