سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 4 بهمن 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/29     تعداد دفعات مشاهده 37 بار     ساعت 09:29:54     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

عصرامروزچهارشنبه۲۸آبان و پیرومصوبات ستاد مدیریت مبارزه با کرونااستانی وشهرستانی بازدید شبانه تشدید نظارت وبازرسی ازمراکزتهیه وعرضه موادغذایی حساس واماکن عمومی درشهرستان رودسرانجام گرفت
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه ومرکزبهداشت رودسر:طی عصرامروزچهارشنبه۲۸آبان و پیرومصوبات ستاد مدیریت مبارزه با کرونااستانی وشهرستانی بازدید شبانه تشدید نظارت وبازرسی ازمراکزتهیه وعرضه موادغذایی حساس واماکن عمومی باحضورکارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی،نمایندگان ادارات نظارت براماکن عمومی صمت،اتاق اصناف وبازرسان سلامت محیط شبکه ومرکزبهداشت شهرستان رودسردرقالب چندین اکیپ بازرسی به منظوررعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد ودرهمین راستا12مورداخطاریه بهداشتی،پلمپ۵مکان وبه مقدار۱۳۰۰کیلوگرم موادغذایی وآشامیدنی فاسد وتاریخ گذشته توقیف وازچرخه مصرف خارج گردید.

همچنین ازهمشهریان درخواست می شوددرصورت هرگونه تخلف بهداشتی باسامانه190تماس گرفته تابازرسان بهداشت محیط دراسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.