سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 دی 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/26     تعداد دفعات مشاهده 35 بار     ساعت 14:22:47     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

یک واحدکافه سنتی مبنی برعدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا درشهرستان رودسرپلمپ گردید

صبح امروزدوشنبه۲۶آبان بازدیدمشترک توسط بازرسان بهداشت محیط مرکزبهداشت رودسرواماکن نیروی انتظامی درراستای تشدیدبازرسی ازمراکزتهیه وتوزیع موادغذایی واماکن عمومی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا انجام گرفت دراین بازرسی طبق اخطاریه ۴۸ساعته مبنی برعدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونایک واحد کافه سنتی درشهرستان رودسرپلمپ گردیدازهمشهریان تقاضا میشوددرصورت مشاهده هرگونه تخلفات بهداشتی سریعا با سامانه۱۹۰تماس گرفته تابازرسان بهداشت محیط شهرستان دراسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند