سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 دی 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/19     تعداد دفعات مشاهده 33 بار     ساعت 08:07:04     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

طرح تشدید بازرسی توسط بازرسان سلامت محیط وکار وباحضور مدیرشبکه بهداشت ومعاون بهداشتی به انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی شبکه ومرکزبهداشت رودسر:طرح تشدیدبازرسی ازاماکن عمومی ،دولتی وخصوصی باحضوردکترسید علی میرهاشمی مدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسر،معاون بهداشتی شبکه،وبازرسان سلامت  محیط وکارصبح امروزشنبه 17آبان به جهت نظارت بررعایت پروتکل های بهداشتی مقابله باکووید19درقالب جهارتیم بازرسی ازبخشهای مختلف شهرستان رودسر-چابکسر-رحیم آباد-کلاچای برگزارشدهمچنین ازاصناف سطح شهرستان خواسته شد درصورت هرگونه تخلف بهداشتی مراتب رابه سامانه 190اطلاع داده تابازرسان بهداشت محیط دراسرع وقت نسبت به شکایات بررسی واقدام نمایند