سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 17 اردیبهشت 1400 English
جستجو:  
اخبار مناقصات و مزایدات
Rss
تصویر
11:41 1400/02/12
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد مناقصه عمومی احداث خانه بهداشت ازبرفومن، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
13:38 1400/02/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد مناقصه عمومی خرید دو دستگاه سرور HP G10 در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
12:31 1400/02/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر داردمناقصه عمومی احداث خانه بهداشت سادات محله بوجایه شهرستان لاهیجان، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
12:23 1400/02/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد مناقصه عمومی تکمیل خانه بهداشت لاکسار صومعه سرا، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
11:35 1400/02/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید Qsan معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
09:44 1400/01/28
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید تجهیزات نسخه نویسی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
10:58 1400/01/24
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی ده دستگاه دیزل ژنراتور کلینیک های ویژه در استان، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تصویر
18:29 1399/09/12
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.