سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 28 دی 1399 English
جستجو:  
اخبار مناقصات و مزایدات
Rss
13:04 1399/10/02
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد تعمیرات و نگهداری ، راهبری تاسیسات بیمارستان ها و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
18:29 1399/09/12
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.