سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  پنجشنبه 7 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/19     تعداد دفعات مشاهده 14 بار     ساعت 01:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر زکیه بخشی پور تحت عنوان  " بررسی تاثیر شستشوی واژن قبل از جاگذاری میزوپرستول بر آمادگی سرویکس قبل از القای لیبر " به راهنمایی خانم دکتر شارمی و مشاوره خانم زهرا پورحبیبی در تاریخ 1400/2/26 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون