سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 3 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/11/08     تعداد دفعات مشاهده 244 بار     ساعت 06:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر بهاره خاکی فیروز تحت عنوان  " بررسی اثرکاربرد همزمان تحریک الکتریکی پوست از طریق عصب  ((TENS در ناحیه کمری  و نقاط طب سوزنی در کاهش دردهای زایمانی" به راهنمایی خانم دکتر کاظمی - خانم دکتر شارمی و مشاوره خانم دکتر شکیبا در تاریخ 1399/10/10 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون