سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/05     تعداد دفعات مشاهده 50 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر سکینه حنیفی تحت عنوان  " بررسی مقایسه ای تاثیر سن بر پیامدهای تکنیک های کمک باروری بیماران با انتی مولرین هورمون کاهش یافته " به راهنمایی خانم دکتر فاطمه حسین زاده و مشاوره خانم دکتر کبودمهری و خانم مریم قلندری در تاریخ 1399/7/22 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون