سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/05     تعداد دفعات مشاهده 60 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

تصویر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر مریم فرخ فر تحت عنوان  " بررسی اثر روغن گل مغربی بر امادگی دهانه رحم در زنان کاندید هیسترکتومی جراحی کارازمایی بالینی " به راهنمایی خانم دکتر مریم اصغرنیا و مشاوره خانم دکتر ماندانامنصور قناعی  و خانم الهه رفیعی در تاریخ 1399/7/21 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون