سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 71 بار     ساعت 07:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی دستیار زنان خانم دکتر چای پز در تاریخ1399/3/20 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.