سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
پایان یافته
چاپ

طرحهای اتمام یافته سال 1399:

1-بررسی ارتباط ویژگیهای سونوگرافی فیبروم رحمی با علائم بالینی و شاخص های آنتروپومتریک در زنان مراجعه کننده به بخش سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر رشت

2-بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادر و نوزاد حامله بستری در بیمارستان الزهرا(س)

3-بررسی اثرکاربرد همزمان تحریک الکتریکی پوست از طریق عصب  ((TENS در ناحیه کمری  و نقاط طب سوزنی در کاهش دردهای زایمانی    

4-بررسی اثر روغن گل مغربی بر امادگی دهانه رحم در زنان کاندید هیسترکتومی جراحی کارازمایی بالینی

5-بررسی مقایسه ای تاثیر سن بر پیامدهای تکنیک های کمک باروری بیماران با انتی مولرین هورمون کاهش یافته

6-بررسی ارتباط هورمون آنتی مولرین با سبک زندگی ، فعالیت بدنی ، الگوی تغذیه و عوامل دموگرافیک در زنان مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان الزهرا (س) در سال 98

طرحهای پایان یافته 1398

1-بررسی ارتباط بندناف دورگردنی با پیامدهای پری ناتال و گازهای خون طناب نافی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) رشت طی سال97/ مجری: دکتر کاظمی

2-بررسی پیامدهای حاملگی و یافته های جفت در حاملگی های دچار تاخیر رشد جنین با یا بدون پره اکلامپسی در زنان باردار شهرستان رشت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) طی سال97/ مجری: دکتر قناعی

    3-بررسی اثر مکمل یاری کوانزیمq10 بر میزان شاخص گلایسمیک و پروفایل لیپید در زنان مبتلا به دیابت بارداری

   4-بررسی ارتباط حجم مایع امنیوتیک با پیامدهای  پریناتال در حاملگی های مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت 

طرحهای پایان یافته 97

1-بررسی اثرات رایحه اسانس برگ به لیمو بر میزان اضطراب و برخی شاخصهای فیزیولوژیک بیماران پیش از عمل سزارین  در بیمارستان الزهرا رشت1395/ مجری : دکتر هریالچی

2-بررسی علل اعزام بیماران و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) شهر رشت طی شش ماهه اول سال1394/ مجری: دکتر رهبر

3-بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادر و نوزاد حامله بستری در بیمارستان الزهرا(س)/ مجری : دکتر شارمی

4-بررسی مقایسه ای سطح پروتئین پلاسمایی وابسته به حاملگی در زنان باردار با و بدون IUGR مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س)/ مجری: دکترسودابه کاظمی

5-بررسی ارتباط سطح الفا فیتوپروتئین مایع امنیوتیک بر پیامدهای نامطلوب بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک پریناتولوژی رشت طی سالهای 95تا91/ مجری دکتر میلانی

6-بررسی میزان موفقیت هیستروسکوپی و Scratching اندومتر جهت IVF در موارد IVF ناموفق/ مجری: دکتر ظهیری

7-بررسی میزان موفقیت هیستروسکوپی و Scratching اندومتر جهت IVF در موارد IVF ناموفق/ مجری دکتر زیبا ظهیری

8-بررسی تاثیرتجویز میزوپر وستول رکتال پیش از عمل بر روی میزان خونریری حین و پس از میومکتومی در بیماران دچار میوم اینترامورال علامتدار بستری در بیمارستان الزهر در سال 96تا97/ مجری: دکتر شارمی

9-بررسی ارتباط بین لیومیومای رحمی با سندرم متابولیک و اجزای ان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا رشت/ مجری: دکتر شارمی

10-بررسی ارتباط پروفایل لیپید، مشخصات انتروپومتریک و ضخامت چربی احشایی در بیماران با فیبروم رحمی مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س)/ مجری: دکتر شارمی

11-فراوانی ناهنجاریهای مادرزادی گزار ش شده در ده روز اول بدوتولد در نوزادان متولد شده با تشخیص توده اکوژن  قلبی در دوران جنینی/ مجری: دکتر فکور

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 1396

1- بررسی آنزیمهای کبدی، کلیوی و خونی در طی دوره درمان با متوترکسات بصورت تک دوز، دو دوز و چندگانه در بیماران با حاملگی خارج از رحم بستری در بیمارستان الزهرا(س)/ مجری:  دکتر مریم اصغرنیا

2- بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک بر گلوگز ناشتا و پارامترهای متابولیکی در مادران باردار مبتلا به دیابت بارداری یا اختلال تحمل گلوکز / مجری: دکتر فرجی

3- بررسی میزان موفقیت و ایمنی FSHطولانی اثر با داروی Gonal-f در زنان تحت درمان با روشهای کمک باروری / مجری: دکتر ظهیری

4-بررسی ارتباط شاخص حلقه های بندناف با عواقب نامطلوب نوزادی در زایمانهای انجام شده در بیمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 الی خرداد95/ مجری:دکترمیلانی

5-بررسی مطابقت گزارشات سونوگرافی و ماموگرافی با گزارش پاتولوژی به روش Core needle biopsy تحت گاید سونوگرافی در تشخیص توده های پستان در بیماران مراجعه کننده به مرکز الزهرا(س)/ مجری: دکتر فکور

6- بررسی بیان ژن ERG11 در نمونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول / مجری :دکتر شارمی

7-فراوانی ناهنجاریهای مادرزادی گزار ش شده در ده روز اول بدوتولد در نوزادان متولد شده با تشخیص توده اکوژن  قلبی در دوران جنینی/ مجری : دکتر فکور

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته  1395

1- بررسی ارتباط سطح اسید اوریک خون با شدت پره اکلامپسی و عوارض مادری و جنینی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س)/ مجری: دکتر مریم اصغرنیا

2- بررسی ارتباط بین موقعیت جفت با جنسیت جنین را در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1393/ مجری: دکتر فریبا میربلوک

3- بررسی پیامدهای کوتاه مدت آمینوسنتز در بیماران مراجعه کننده به کلینیک الزهرا(س) / مجری: دکترسیده هاجر شارمی

 طرحهای تحقیقاتی پایان یافته1394
 

1-مقایسه میزان حاملگی در تلقیح داخل رحمی یک مرحله ای و دو مرحله ای در بیماران مبتلا به نازایی با علت نامشخص و ناباروری خفیف مردانه و سندرم تخمدان پلی کیستیک/ مجری خانم دکتر ظهیری

2- بررسی مقایسه سطوح آنتی بادی ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در سرم بیماران دارای سرطان دهانه رحم و ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم و افراد با بیوپسی نرمال دهانه رحم/ مجری خانم دکتر فکور

3- مقایسه سطح سرمی لپتین در زنان باردار با زایمان پره ترم زیر 34 هفته و ترم/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی

4- بررسی تغییرات الکترولیتی(منیزیم و کلسیم) ایجاد شده بدنبال اعمال جراحی الکتیو شکمی در بیماران تحت بیهوشی به دو رو ش نخاعی و عمومی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی الزهرا/ مجری: دکتر هریالچی

5- بررسی اثر ترانس اگزامیک اسید وریدی بر خونریزی حین و بعد از سزارین در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت در سال1393/ مجری طرح: دکتر فروزان میلانی

 طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته1393

1- طرح تحقیقاتی "مقایسه میزان درد و نیاز به دیکلوفناک پس از سزارین در مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی دریافت کننده سولفات منیزیم با مادران باردار سالم/ مجری طرح: دکتر قناعی

2-طرح تحقیقاتی" تعیین ارتباط بین سطح ویتامین و ویتامینC درمایع فولیکولر و سرم  با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران(IVF) بیمارستان الزهر ا (س)رشت" / مجری طرح: دکتر شارمی

3- مقایسه موفقیت تلقیح داخل رحمی یک مرحله ای و دومرحله ای در بیماران مبتلا به نازایی با علت نامشخص، ناباروری خفیف مردانه و سندرم تخمدان پلی کیستیک/   مجری طرح :دکتر زیبا ظهیری

طرحهای اتمام یافته1392

 1- تعیین فنوتیپهای مختلف و خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی غدد و نازایی/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی  

2- مقایسه دو روش میزوپروستول خوراکی و اکسی توسین وریدی بر موفقیت القاء لیبر در زنان نخست زای با پارگی پیش از موعد پرده های جنینی بالای 36 هفته بستری در بیمارستان الزهرا در سال 1390/ مجری طرح: دکتر ماندانا منصور قناعی

3- مقایسه آنزیمهای Ast و  Altنمونه مایع شستشوی واژینال در افراد با پارگی کیسه آب و افراد با کیسه سالم در خانم های باردار 36-26 هفته بستری در بخش Labor  بیمارستان الزهرا در سال 1390/ مجری طرح: دکتر مریم اصغرنیا

4- بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور سال 1391/ مجری طرح: دکتر ماندانا منصور قناعی

5- مقایسه سطح انزیم گلوکز6فسفات دهیدروژناز در مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی با مادران پست پارتوم سالم در بیمارستان الزهرا/ مجری طرح: دکتر مریم اصغرنیا

6-بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) / مجری طرح:دکتر سیده هاجر شارمی  

7-بررسی و مقایسه تأثیر دوزهای کم گاباپنتین و دیکلوفناک در کاهش میزان درد پس از عمل در بیماران تحت جراحی هیسترکتومی به روش بیهوش عمومی/  مجری طرح:دکتر رویا فرجی  

8-بررسی تاثیر عضله ی عرضی شکمی (TAP block) به دنبال تزریق مارکائین، 25/0% بر میزان درد پس از عمل سزارین در زنان بستری در بیمارستان الزهرا رشت در سال  /1390    /مجری طرح:خانم دکتر فرشته فکور   

9- بررسی تأثیر تجویز متیل نالتروکسان خوراکی بر زمان شروع صداهای روده­ای پس از هیسترکتومی ابدومینال در بیمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1390   / مجری طرح:دکتر ماندانا منصور قناعی   

 

طرحهای اتمام یافته1391
1- مقایسه تأثیر میزوپروستول زیرزبانی و واژینال بر موفقیت القاء در زنان حامله نخست زای بستری در بیمارستان الزهرا(س) رشت در سال89

2- مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان در بیمارستان الزهرا(س) رشت در سالهای 90-1389

3- مقایسه میزان تخمک گذاری بعد از الکتروکوتریزاسیون لاپاراسکوپیک یکطرفه و دوطرفه تخمدان در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به درمان با کلومیفن سیترات

4-بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

5-بررسی ارتباط سطح سرمی سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D با شاخص آنتروپومتریک در بیماران مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بیمارستان الزهرا

6-مقایسه تأثیر دو رژیم میزوپروستول واژینال و زیرزبانی بر موفقیت ختم حاملگی در زنان حاملۀ بستری24-12 هفته نیازمند ختم حاملگی در بیمارستان الزهرا (س) در سال 90

7-بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر نتایج آن در مادران باردار مراجعه کننده به زایشگاه رشت درسال 1388- 89

 

 

طرحهای اتمام یافته سال 1390 :
1-بررسی تاثیرتجویز سرپایی ایزوسوربایدمنونیترات بر القاء زایمان /مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی
2-مقایسه تأثیر تزریق مارکائین %25/0 با لیدوکائین %2 در محل برش جراحی برشدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین ، دربیمارستان الزهرا رشت در نیمه دوم سال 89 / مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی
3-بررسی تاثیر استفاده از مکمل روی بر نتایج بارداری در مطب های تخصصی زنان و زایمان منتخب و واحد مراقبت های دوران بارداری در دکتر زیبا طهیری بیمارستان الزهرا (س) در شهر رشت/ مجری طرح : خانم دکتر زیبا ظهیری

طرحهای اتمام یافته سال 1389 :
1- مقایسة میانگین پروفایل چربی در زنان حاملة چاق مبتلا به پراکلامپسی با زنان حاملة چاق با فشارخون طبیعی /مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی
2- مقایسه تاثیر اکسی توسین با و بدون پروپرانولول در تحریک زایمان /مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی

 

طرحهای اتمام یافته سال 1388 :
1- بررسی تاثیر شستشوی قبل از عمل واژن با بتادین بر میزان عفونت پس از سزارین /مجری طرح : خانم دکتر مریم اصغرنیا
2- بررسی تاثیر پروژسترون واژینال در جلوگیری از زایمان زودرس / مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی
3-بررسی سیر هیدرونفروز به دنبال هیسترکتومی انتخابی در بیمارستان الزهرا (س) شهر رشت / مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/08
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1883
امروز :  1
دیروز :  0