سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  پنجشنبه 7 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی مرکز
چاپ

تاریخچه مرکز تحقیقات بهداشت باروری

بهداشت باروری به معنی سلامت کامل جسمی و فکری و اجتماعی افراد از بدو تولد تا مرگ می باشد که سلامت فرد را در تمام طول زندگی را در ابعاد مختلف در بردارد. بنابراین بهداشت باروری در جهت ارتقاء سلامت مادی و معنوی خانواده و توسعه پایدار می باشد. با توجه به اهمیت سلامت زنان و کودکان که جزء گروههای آسیب پذیر جامعه هستند و نیز فراهم بودن زمینه های مناسب جهت تاسیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری با همکاری و پیشنهاد تنی چند از اساتید و متخصصین از سال1379 در معاونت پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تدوین اساسنامه به تصویب رسید. و در سال 1389 با کوشش اساتید و پژوهشگران مرکز مجوز موافقت اصولی دریافت نمود و با تلاش مستمر در اردیبهشت 96 موفق به کسب موافقت قطعی شد. 

 
     
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19
اساسنامه مرکز تحقیقات بهداست باروری

ماده 1- به منظور گسترس پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بهداشت باروری که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود،

برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرارگرفت.

ماده 2-اهداف

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در حیطه بهداشت باروری

2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی و بهداشتی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور بمنظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و جزوات و کتب علمی، مدارک مربوطه و انتشار آنها

4- ترتیب نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت باروری

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین رشته های مختلف پزشکی، پیراپزشکی و غیرپزشکی به امر پژوهش در زمینه بهداشت باروری

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی

7- همکاری علمی و انجام پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8- هدایت پژوهش های بهداشت باروری به سمت نیازهای جامعه و کاربردی کردن آنها

9- گسترش فرهنگ کار گروهی و بین بخشی در زمینه تحقیقات بهداشت باروری

10- بوجود آوردن زمینه تحقیق در آینده سازان حرفه پزشکی در زمینه بهداشت باروری

ماده 3-ارکان مرکز عبارتند از:

الف-شورای عالی مرکز

ب-رئیس مرکز

ج-شورای پژوهشی مرکز

ماده 4-حوزه های تحقیقاتی مرکز عبارتند از:

1- سلامت مادران و نوزادان

2- بهداشت بلوغ و نوجوانان

3- بهداشت جنسی و بیماری های مقاربتی

4- تنظیم خانواده

5- بهداشت یائسگی و سالمندان

ماده 5-اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیئت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه

ماده 6-وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر میباشد:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 7- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- وظایف رئیس مرکز:

1- اداره و هدایت مرکز تحقیقات جهت انجام هر چه بهتر امور پژوهشی در چهارچوب اساسنامه و ضوابط مرکز

2- اجرای سیاست ها و ضوابط تعیین شده از طرف شورایعالی مرکز

3- هماهنگی و مدیریت امور داخلی مرکز

4- امضاء و تأیید نامه های اداری و دعوتنامه ها

5- تلاش در جهت تأمین امکانات لازم در جهت گسترش مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد و تعیین افراد جهت عضویت در شورای پژوهشی مرکز

7- برقراری ارتباط با مرکز پژوهشی دیگر

ماده 9-شورای پژوهشی مرکز: شورای پژوهشی مرکز متشکل از 5 نفر عضو هیئت مؤسس و 2 نفر از اعضاء هیئت علمی گروه زنان و مامائی و 2

نفر عضو هیئت علمی از گروه های مرتبط با رشته زنان به انتخاب رئیس مرکز و یک نفر نماینده شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

ماده 10- وظایف شورای پژوهشی مرکز:

1- نظارت علمی و عملی بر فعالیتهای پژوهشی مرکز

2- تعیین خط مشی پژوهشی براساس اولویت های موجود در هر مقطع زمانی

3- بررسی، تأیید و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز

4- پیشنهاد برگزاری سمینار و کنفرانس های علمی توسط مرکز

5- تشکیل جلسات منظم دوره ای جهت تعیین سیاست ها و آئین نامه های اداری

6- پیشنهاد برگزاری برنامه های آموزشی در زمینه پژوهش جهت ارتقاء اعضای علمی و فراگیران

7- پیگیری انجام امور پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی

ماده 11- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تشخیصی

این اساسنامه در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 20/9/1386 به تصویب هیئت مؤسس مرکز تحقیقات بهداشت باروری رسید.


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19

برنامه راهبردی مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور گسترش و بهبود بهداشت و سلامت زنان استان گیلان ایجاد شده است، تا با برنامه ریزی در امور پژوهشی و ارائه راه حل های بهداشتی درمانی ، زنان را در دستیابی با بالاترین سطح سلامت یاری دهد. این مرکز برای دستیابی به این رسالت، در موارد زیر فعالیت می نماید:

1-معرفی و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری در عرصه استانی، کشوری، بین المللی

2- برقراری ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

3-هدایت و کاربردی نمودن طرح های تحقیقاتی مرکز

4-ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تحقیقات بهداشت باروری استان

5-توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه بهداشت باروری

6-انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز جامعه

7-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت باروری

8- توانمند سازی اعضای هیئت علمی و محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی

ارزش های مرکز:

1-رعایت اخلاق پزشکی و پژوهشی

2-جلب مشارکت مردمی

3-همکاری بین بخشی

4-حفظ کرامت انسانی

5-رعایت نظم و انضباط کاری

6-مسئولیت پذیری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1957
امروز :  1
دیروز :  2