سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 3 مرداد 1400 English
جستجو:  
اعضاء پژوهشی مرکز
چاپ

 اعضای مر کز تحقیقات بهداشت باروری

 
 

دکتر سیده هاجر شارمی (CV)

استاد تمام، متخصص زنان و زایمان 

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 sharami@gums.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی 

 

استاد تمام، فوق تخصص نازایی

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

drzibazahiri@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی 

 

استاد تمام، متخصص زنان و زایمان

عضو موسس و عضو َشورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

royafaraji1371@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی 

 

دانشیار، فوق تخصص پریناتولوژی

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

forozanmilani@yahoo.com 

لینک سامانه علم سنجی 

 

دانشیار، فوق تخصص انکولوژی زنان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

fereshtehfakor@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی 

 

دانشیار، متخصص زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 

دانشیار،  فوق تخصص پریناتولوژی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

دکتر فاطمه حسین زاده(CV )

استادیار، متخصص زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

drfatemehhosseinzadeh@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی 

 

 دکتر رویا کبودمهری (CV)

استادیار، فوق تخصص نازایی

محقق و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 

 خانم سیده فاطمه دلیل حیرتی  

کارشناس ارشد مامایی(بهداشت باروری)

محقق و کارشناس مسئول مرکز تحقیقات بهداشت باروری 

 


 خانم سیده مریم عطاری(CV)
 

کارشناس ارشد مامایی(بهداشت باروری)

محقق و کارشناس پژوهشی

 
 
 
خانم صدیقه باب اقبال (CV)
 

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

 

 دکتر نسرین غنمی

دکترای بیولوژی تولیدمثل 

محقق و کارشناس پژوهشی 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4548
امروز :  2
دیروز :  2