سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 29 فروردین 1400 English
جستجو:  
مصوب
چاپ

 طرحهای مصوب1399

 * بررسی پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به COVID19 در استان گیلان در سال ۱۳۹۹

* بررسی عوامل خطر، علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و تصویربرداری زنان باردار مبتلا به COVID19 در استان گیلان در سال ۱۳۹۹

* بررسی میزان آگاهی از بیماری کرونا و استرس ادراک شده  در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت

*بررسی مقایسه ای تاثیر سن بر پیامدهای تکنیک های کمک باروری بیماران با انتی مولرین هورمون کاهش یافته

*بررسی تاثیر سولفات منیزیم موضعی بر شدت درد، طول مدت مرحله اول و دوم زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) در سال 1398

*بررسی بقا و عوامل موثر بر آن در نوزادان نارس در بیمارستان الزهرا (س) 

طرحهای مصوب1398

1-بررسی تاثیر شستشوی واژن قبل از جاگذاری میزوپرستول بر آمادگی سرویکس قبل از القای لیبر: کارآزمایی بالینی/ مجری:دکتر شارمی

2-بررسی تاثیر گیاه ویتکس بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) رشت/ مجری: خانم دلیل حیرتی

3- بررسی ارتباط اندومتریت مزمن با مکانهای فیبروم در زنان مبتلا به فیبروم رحمی/ مجری:دکتر شارمی

4- بررسی اثر مکمل یاری کوانزیمq10 بر میزان شاخص گلایسمیک و پروفایل لیپید در زنان مبتلا به دیابت بارداری/ مجری: دکتر اصغرنیا

5-بررسی و مقایسه میزان موفقیت، با استفاده از داروی مدروکسی پروژسترون استات بجای انتاگونیست GNRH در بیماران تحت عمل میکرواینجکشن با استفاده از تخمک اهدایی-مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور/ مجری:دکتر ظهیری

6-بررسی اثر روغن گل مغربی بر امادگی دهانه رحم در زنان کاندید هیسترکتومی جراحی کارازمایی بالینی/ مجری: دکتر اصغرنیا 

7-بررسی ارتباط انتی مولرین هورمون با سبک زندگی و عوامل دموگرافیک در زنان مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان الزهرا در سال98/ مجری: دکتر کبودمهری

8-ارزیابی و روانسنجی ابزار سنجش ادراک بیماری در مبتلایان به بیماری های مقاربتی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی و مراکز خصوصی رشت در سال 1398/ مجری:خانم عطاری

طرحهای تحقیقاتی مصوب1397

1-بررسی ارتباط بین لیومیومای رحمی با سندرم متابولیک و اجزای ان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا رشت/ مجری: دکتر شارمی

2-بررسی اثر کلومیفن سیترات به اضافه لتروزول گنادوتروپین برای سوپراوولاسیون در بیماران تحت تلقیح داخل رحمی اسپرم(طرح مشترک با موسسه مهر)/ مجری: دکتر مهرافزا

3-بررسی ارتباط بندناف دورگردنی با پیامدهای پری ناتال و گازهای خون طناب نافی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) رشت طی سال97/ مجری دکتر سودابه کاظمی

4-بررسی ارتباط حجم مایع امنیوتیک با پیامدهای  پریناتال در حاملگی های مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت/ مجری: دکتر میلانی

طرحهای تحقیقاتی مصوب 1396

1- فراوانی ناهنجاریهای مادرزادی گزار ش شده در ده روز اول بدوتولد در نوزادان متولد شده با تشخیص توده اکوژن قلبی در دوران جنینی/ مجری دکتر فکور

2- بررسی مقایسه ای سطح پروتئین پلاسمایی وابسته به حاملگی در زنان باردار با و بدون IUGR مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س)/ مجری دکتر کاظمی

3- بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادر و نوزاد حامله بستری در بیمارستان الزهرا(س)/ مجری دکتر شارمی

4- بررسی میزان موفقیت هیستروسکوپی و Scratching اندومتر جهت IVF در موارد IVF ناموفق/ مجری دکتر ظهیری

5- بررسی کنسر سرویکس در مددجویان کمیته امداد مشترک (مشترک با مرکز تحقیقات گوارش)/ مجری دکتر فریبرز قناعی

6-بررسی تاثیرتجویز میزوپر وستول رکتال پیش از عمل بر روی میزان خونریری حین و پس از میومکتومی در بیماران دچار میوم اینترامورال علامتدار بستری در بیمارستان الزهر در سال د96تا97  / مجری: دکتر شارمی

7-بررسی اثرکاربرد همزمان تحریک الکتریکی پوست از طریق عصب  ((TENS در ناحیه کمری  و نقاط طب سوزنی در کاهش دردهای زایمانی / مجری: دکتر شارمی

8-بررسی ارتباط پروفایل لیپید، مشخصات انتروپومتریک و ضخامت چربی احشایی در بیماران با فیبروم رحمی مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س) / مجری: دکتر شارمی

9-بررسی ارتباط حجم مایع امنیوتیک با پیامدهای  پریناتال در حاملگی های مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت/ مجری: دکتر میلانی

10-بررسی ارتباط ضخامت جفت با سن حاملگی در زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال  بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س) / مجری: دکتر شارمی

طرحهای تحقیقاتی مصوب 1395
1-بررسی بیان ژن ERG11 در نمونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول / مجری: خانم دکتر شارمی/ همکاران: رنجی

2-بررسی اثرات رایحه اسانس برگ به لیمو بر میزان اضطراب و برخی شاخصهای فیزیولوژیک بیماران پیش از عمل سزارین در بیمارستان الزهرا رشت1395/ مجری : خانم دکتر هریالچی

طرحهای مصوب 1394

1-بررسی ارتباط شاخص حلقه های بندناف با عواقب نامطلوب نوزادی در زایمانهای انجام شده در بیمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 الی خرداد95/ مجری:دکترمیلانی/ همکار :دکتر میربلوک، دکتر شارمی، دکتر ظهیری، دکتر کاظم نژاد، دکتر فاطمه ابراهیمی، سیده فاطمه دلیل حیرتی/ 

2-بررسی مطابقت گزارشات سونوگرافی و ماموگرافی با گزارش پاتولوژی به روش Core needle biopsy  تحت گاید سونوگرافی در تشخیص توده های پستان در بیماران مراجعه کننده به مرکز الزهرا(س)/ مجری: دکتر فکور / همکاران: دکتر اعتضادی، اقای پورمرزی، دکتر خوشه رسام /

3- فراوانی مواجهه با خشونت علیه همسر، مقایسه بین زنان نازا و گروه کنترل سالم/ دکتر خلخالی، دکتر ظهیری، دکتر یوسف نژاد، خانم حمیدی

4-بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک بر گلوگز ناشتا و پارامترهای متابولیکی در مادران باردار مبتلا به دیابت بارداری یا اختلال تحمل گلوکز» / مجری: دکتر فرجی/ همکاران : دکتر زهرا عباسی رنجبر، دکتر فانی 

5- بررسی میزان موفقیت و ایمنی FSHطولانی اثر با داروی Gonal-f در زنان تحت درمان با روشهای کمک باروری/ مجری: دکتر ظهیری همکاران: آقای داوود پورمرزی، دکتر صفرخواه  

طرحهای مصوب1393:

1-بررسی اثر ترانس اگزامیک اسید وریدی بر خونریزی حین و بعد از سزارین در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت در سال1393 /مجری طرح: دکتر فروزان میلانی

2-تعیین ارتباط بین سطح ویتامینE  و ویتامیندرمایع فولیکولرو سرم خون با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران(IVF) بیمارستان الزهرارشت/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی

3- نیاز سنجی آموزشی در زمینه بیماریهای منتقله از راه جنسی در گروه پرسنل بهداشتی درگیر برنامه نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی، شهرستان رشت 1392 /مجری طرح: داوود پورمرزی

4-بررسی علل اعزام بیماران و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) شهر رشت طی شش ماهه اول سال1394/ مجری طرح : دکتر رهبر، دکتر رویا فرجی، دکتر فلاح کرکان، اینترن فائزه حسین پور

5- بررسی پیامدهای کوتاه مدت آمینوسنتز در بیماران مراجعه کننده به کلینیک الزهرا(س) / مجری طرح: دکتر فروزان میلانی

6- بررسی ارتباط بین موقعیت جفت با جنسیت جنین را در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1393/ مجرح طرح: دکتر فریبا میربلوک

طرحهای مصوب1392

1- مقایسه سطح سرمی لپتین در زنان باردار با زایمان پره ترم زیر 34 هفته و ترم/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی

2-مقایسه میزان درد و نیاز به دیکلوفناک پس از سزارین در مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی دریافت کننده سولفات منیزیم با مادران باردار سالم/ مجری طرح: دکتر ماندنا منصور قناعی/ دانشجو: مهدیه ذوقی

3- مقایسه موفقیت تلقیح داخل رحمی یک مرحله ای و دو مرحله ای در بیماران مبتلا به نازایی با علت نامشخص و ناباروری خفیف مردانه و سندرم تخمدان پلی کیستیک/ مجری طرح: دکتر زیبا ظهیری/ دستیار: رومینا رشید شمالی

طرح های مصوب 1391:

 

1-   مقایسه سطح انزیم گلوکز6فسفات دهیدروژناز در مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی با مادران پست پارتوم سالم در بیمارستان الزهرا / مجری: خانم دکتر اصغرنیا

2- بررسی و مقایسه تاثیر دوزهای کم گاباپنتین و دیکلوفناک در کاهش میزان درد پس از عمل در بیماران تحت جراحی هیسترکتومی به روش بیهوشی عمومی/مجری: خانم دکتر فرجی/

3- بررسی تاثیر مدت زمان قرارگیری فولیکول ها در معرض محیط هورمونی بعد از تزریق hCG بر مورفولوژی تخمک ها و کیفیت جنین ها/مجری: آقای دکتر بهادری

4- بررسی مقایسه سطح انتی بادیهای پاپیلومای انسانی / مجری: خانم دکتر فکور

5- بررسی الگوی پروتئومیک سرطانی در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان با افراد سالم/ مجری: خانم دکتر فرجی

 

طرحهای مصوب 1390:
1-بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان مراجعه کننده به کلینیک نازایی زایشگاه الزهرای رشت 1390-1391
2-مقایسه آنزیمهای
Ast و Altنمونه مایع شستشوی واژینال در افراد با پارگی کیسه آب و افراد با کیسه سالم در خانم های باردار 36-26 هفته بستری در بخش Labor بیمارستان الزهرا در سال 1390
3-بررسی تاثیر بلوک عضله ی عرضی شکمی (
TAP block) به دنبال تزریق مارکائین 0.25% بر میزان درد پس از عمل سزارین در زنان بستری در بیمارستان الزهرا رشت در سال 1390

 

  

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/08
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2135
امروز :  1
دیروز :  0