سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 6 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/22     تعداد دفعات مشاهده 221 بار     ساعت 11:04:43     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر

باگرم شدن هوا در فصل تابستان و افزایش دمای محیط،دمای بدن نیز افزایش می یابد. درحالت عادی درجه حرارت بدن بین ٣۶ تا ٣٨ درجه است ولی به هنگام گرما دستگاه هـای مختلـف بـدن برای خنک کردن و حفظ دمای درونی بدن فعالیت های مضاعفی را انجام می دهندکه باعث عـرق کردن می شود .

توصیه های تغذیه ای درفصل گرما و شیوع ویروس کرونا (کووید ١٩ ( با گرم شدن هوا در فصل تابستان و افزایش دمای محیط،دمای بدن نیز افزایش می یابد. درحالت عادی درجه حرارت بدن بین ٣۶ تا ٣٨ درجه است ولی به هنگام گرما دستگاه هـای مختلـف بـدن برای خنک کردن و حفظ دمای د رونی بدن فعالیت های مضاعفی را انجام می دهندکه باعث عـرق کردن می شود . در این حالت علاوه بر آب مقدار زیادی املاح و ویتامین از ها بدن دفـع و باعـث بـه هم خوردن تعادل الکترولیت های بدن می شود اگر بـه دلایـل محیطـی و یـا اسـتعداد فـردی بـدن نتواند از طریق تعریق دما را در حد متعادل حفظ کند و به ۴٠ درجه و یـا بـالاتر برسـد شـخص دچـار گرمازدگی می شود . علائم گرمازدگی ضعف ، خستگی ، قرمزی پوست ، پوسـت گـرم و خشـک ، نـبض تنـد، تـنف س سـریع، سـردرد، خشکی لبها، تهوع، عدم هوشیاری که اگر این وضعیت ادامه یابد فرد به کما رفته و احتمال مـرگ وجود د ارد . ً آسیب پذیرترین افراد در برابر گرما کودکان و سالمندان هستند چراکه حجم آب بدن کودکان تقریبـا 2 برابر افراد بزرگسال است و به هنگام گرما مقدار زیادی آب از دست می دهند و دچار کـم آبـی می شوند . در شروع کم آبی فـرد احسـاس تشـنگی مـی کنـد امـا اگـر کـم آبـی ادامـه یابـد بـ ی اشتهایی، ضعف ، تهوع و سایر علائم ظاهر می شود . روش های تغذیه ای برای پیشگیری و کنترل کم آبی و گرمازدگی: برای مقابله با کم آبی علاوه براینکه توصیه می شود کمتر در معرض هوای گرم و خصوصاً تابش مستقیم نورآفتاب قرارگرفته شود موارد زیر تاکید می گردد: آب و مایعات بنوشید برای جلوگیری از گرمازدگی نوشیدن حداقل ٨ لیوان آب و مایعات در روز لازم است و در صـورت طولانی شدن گرما خوردن آب حاوی چند قطره آبلیمو و مقدارکمی نمک است که می تواند جلوی گرمازدگی را بگیرد .همچنین خوردن شربت بـه لیمـو و خاکشـیر ،تخـم شـربتی(دانـه گیـاه ریحـان) بهترین نوشیدنی برای جلوگیری از گرمازدگی است . توصیه میشود مصرف آب جرعه جرعـه و نـه به صورت یکدفعه انجام شود چرا که هنگام ورود یک دفعه آب به بدن و عدم ورود املاح به بـدن،درد در ناحیه شکم ایجاد میشود.همچنین استفاده از عرقیاتی که طبـع خنـک دارنـد ماننـد بیدمشـک ،کاسنی و شاه تره نیزمی تواند بسیار مفید باشد . نوشیدنی هایی مثل قهوه و نوشابه های گازدار که حاوی کافئین می باشند راجایگزین آب ننمایید زیرا این نوشیدنی ها و چای ادرارآور هستند و سبب از دست دادن آب بدن می شود لذا آن هایی که عادت به خوردن چای دارند نهایتا چـای کمرنـگ بنوشـند. نوشـیدنی هـای گـازدار ترجیحـا نبایـد استفاده شود چرا که دستگاه گوارش را نیز به هم می ریزند . مصرف شربت و نوشیدنی های شیرین توصیه نمـی شـودچون هضـم قنـد نیـاز بـه دفـع اب دارد و باعث کم آبی می شود. آب میوه های صنعتی دارای قند افزوده نیز اینچنین هستند . میوجات و سبزیجات مصرف کنید استفاده مداوم ازمیوه و ها سبزی های آب دار مثل هندوانه، طالبی، خیار ،گوجـه فرنگـی ،کـاهو و میوجات ریز نظیر توت، آلبالو و گیلاس به دلیل دارا بودن آب فراوان و فیبـر نقـش بسـیار مهمـی در پیشگیری ازکم آبی، یبوست و جبران الکترولیت های ازدست رفته حاصل از تعریق دارند با . افزودن این مواد غذایی و آب میوه های صددرصد طبیعی به برنامه ی روزانه تان می توانید بهتر و بیشتر با گرمای هوا مقابله کنید .همچنین سوپ های ولرم، انواع سالادهای خنک، پاستاهای سرد نیز جزو خوردنی های مناسب تابستانی هستند . حواستان باشد اگر می خواهید سالاد میل کنید مصرف سس تا را می توانید کاهش دهید از . آب لیموترش یا سرکه به عنوان چاشنی استفاده کنید .حتی می توانید با اضافه کـردن آبمیـوه یـا آب لیموترش یا سرکه به روغن زیتون سس خانگی درست کنید .ماسـت هـم گزینـه ی خـوبی بـرای سس ر وی سالاد است. شستشو و ضـدعفونی نمـودن میوجـات و سـبزیجات بـرای پیشـگیری از بیماری های گوارشی نیز تاکید می گردد . غذا را در حجم کم و در چند وعده بخورید بهتر است که روزانه چندین وعده غذا با حجم کم بخورید تـا اینکـه یـک بـاره یـک غـذای سـنگین و پرحجم میل کنید .بدن ما برای هضم غذاهای سنگین نیاز به انرژی بیشتری دارد و وقتی هـم کـهمیزان انرژی مصرفی بالا می رود دمای درونی هم افزایش می یابـد؛ یعنـی اینکـه بیشـتر گرمتـان خواهد شد .استفاده از غذاهای سنتی مانند مخلوط ماست و خیار همـراه بـا سـبزیجات، گـردو و کشمش می تواند یک غذای مناسب رد فصل گرما باشد.خوردن روزانه یک وعده غذای سـرد مثـل نان و پنیر کم نمک می تواند رطوبت بدن را حفظ کند. مصرف برخی از مواد پروتئینی را محدود کنید برخی از پروتئین ها مانند گوشت های قرمز باعث می شوند که بدن گرمای بیشـتری تولیـد کنـد . توجه داشته باشید که برای هضم یک وعده غذای تهیه شـده بـا مـرغ و یـا حبوبـات میـزان انـرژی مصرفی بدن از هضم کباب کمتر خواهد بود . مصرف چربی را ها کاهش دهید مصرف چربی ها آن هم به میزان زیاد باعث کاهش سرعت گوارش و هضم غذا می شود . در واقع چربی ها برای هضم و تجزیه شدن در بدن تلاش مضاعفی به بدن تحمیل می کنند به همین دلیل هم باعث می شوند دمای داخلی بدن بالا برود لذا مصرف مواد چرب را محدود کنید تا دمای بدنتان بهتر کنترل شود . نوشید نی های خیلی سرد ننوشید صحرانشینان و بیابانگردان حرفه ای می دانند که برای مقابله با گرمای زیاد بایـد نوشـیدنی هـای ولرم نوشی .د برخلاف تصور عموم با که گرم شدن هوا به سمت نوشیدنی های سرد و یخ زده می روند باید بدانید که این قبیل نوشیدنی های خنک شوک به بدن وارد نموده و به ناگـاه دمـای را آن پایین می آورند .برای همین هم بدن خیلی زود وارد عمل شده و تلاش می کند دمای خـود را بـه حد تعادل ب رساند در نتیجه هم بیشتر گرمتان خواهد .شد علاوه بر این تا می توانید مدت زمان پخت و و پز در کنار اجاق گاز بودن را محدود کنیـد .خـود اجـاق گاز منبع گرماست .غذاهای ساده و خنک تهیه و انرژی کمتری صرف کنید . شیوع ویروس کرونا (کووید ١٩ (و گرما : بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ ســلامت سیســتم ایمنــی بــدن بــا تغذیــه مناســب در شــرایط شــیوع ویــروس کرونـا توصـیه مــی شــود بــه منظــور جبــران آب و امـلاح و ویتــامین هـای بـدن در روزهــای گــرم، روزانــه آب کــافی دریافــت شــود و مصــرف آب میــوه طبیعی،میــوه جــات تــازه فصــل (مثــل هندوانــــــه،طالبی،زردآلو،هلو،گیلاس و...)،ســــــبزیجات(مانند گوجــــــه،خیار،کاهو و ..)شــــــیر و ماست کم چرب و سوپ در برنامه غذایی مدنظر قرار گیرد . تهیه وتنظیم : گروه بهبودتغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان