سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 5 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آزمایشگاه
چاپ

معرفی و شرح وظایف

واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت رضوانشهر همچون سایر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی کشور در راستای سیاستهای وزارتخانه عهده دارانجام وظایفی همچون ارائه خدمات آزمایشگاهی رایگان دررابطه باواحد بهداشت خانواده ( آزمایشات دوران بارداری) ٬واحد بیماریهای واگیر وغیر واگیر(مانندسل ، التور، مالاریاوبیماران دیابتی)وبهداشت محیط (آزمایش میکروبی آب) می باشد ,ودر کنار آن بادریافت تعرفه دولتی آزمایشات مرتبط باواحد بهداشت حرفه ای (آزمایشات کسبه)وطرح پزشک خانواده همکاری داشته وهمچنین اقدام به پذیرش وانجام آزمایشات عدم اعتیاد وازدواجی و بیمه شدگان سایر بیمه ها ومراجعین آزاد می نماید.

این واحد شامل یک آزمایشگاه مرکزی در شهرستان رضوانشهر ، یک  آزمایشگاه اقماری در پره سر و یک واحد نمونه گیری در پونل می باشد.که به جدیترین تجهیزات در زمینه فعالیت خویش مانند سل کانتر واتوانالایزر مجهز می باشند.البته آزمایشات عدم اعتیاد و ازدواجی فقط در آزمایشگاه مرکزی انجام شده وتعدادی از آزمایشات مانند Hb A1Cوآزمایشات هورمونی طرح پزشک خانواده با رعایت نکات ضروری به آزمایشگاه مرکزی ارجاع داده می شود.

-این آزمایشگاه برای رفاه حال مراجعین با بخش خصوصی نیز قرارداد داشته ونمونه ها با رعایت شرایط مربوطه به آزمایشگاه ارجاع فرستاده می شود.

-این واحد برای بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین سعی در رعایت دستورالعملهای فنی استاندارد, تعمیر ونگهداری وکالیبراسون تجهیزات واجرای برنامه کنترل کیفی داخلی واقدام به شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی نموده وهمچنین باتوجه به نیاز سنجی آموزشی , بیماریهای بومی منطقه ,اولویتهای بهداشتی و رئوس اعلام شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی گیلان اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه وسایر واحدهای مربوطه می نمایید.

وظیفه تهیه وتوزیع کیتها وتجهیزات آزمایشگاهی وهمینطور تجهییزات ایمنی وحفاظت فردی جهت آزمایشگاههای اقماری بعهده آزمایشگاه مرکزی می باشد .

کارشنا سان خبره این مرکز وظیفه ممیزی وپایش آزمایشگاههای اقماری را عهده داربوده  ونتیجه این پایشها به مسئول مربوطه گزارش می شود ودر صورت مشاهده هر گونه مشکل ومورد عدم انطباق بررسیهای لازم بعمل آمده وراه کار مناسب جهت حل مشکل ارائه میشود .

این واحد نیز همچون سایر آزمایشگاههای بهداشتی کشوردر طرحهای کشوری نظام مراقبت ازبیماریهای واگیر وغیر واگیردر کنار سایر واحدها حضوری فعال دارد.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/08/05
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  108
امروز :  1
دیروز :  0