سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 31 فروردین 1400 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت خانواده
چاپ

تاریخچه :

سازمان بهداشت جهانی : WHO

سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی و غیر سیاسی مربوط به بهداشت و از ادارات سازمان ملل متحد است که مقر آن در ژنو قراردارد . پیش نویس اساسنامه آن درسال 1946 توسط « کمیته ی فنی آماده سازی » به ریاست رنه ساند ( Rene sand) تهیه شد و در همان سال بوسیله ی کنفرانس بین المللی بهداشت که با شرکت 51 کشور در نیویورک برگزار شده بود به تصویب رسید این اساسنامه از تا ریخ هفتم آوریل 1948 به اجرا گذاشته شد و به همین جهت این روز به نام « روز بهداشت جهانی» همه ساله گرامی داشته می شود.

هدف از تشکیل سازمان بهداشت جهانی « دست یابی همه ی مردم به بالاترین سطح سلامت » است این موضوع در مقدمه ی اسناسنامه ی WHO گنجانده شده است .

WHO در تعیین و ارتقای استانداردهای بین المللی در زمینه ی بهداشت مسئولیت ویژه ای دارد که یکی از این مسئولیت ها در زمینه « سلامت خانواده » است .

سلامت خانواده یکی از برنامه های اصلی فعالیت های سازمان بهداشت جهانی از سال 1970 به بعد است که به زیر گرو ه های عمده زیر بخش می شود

-بهداشت مادر و کودک

-   باروری انسان

-     تغذیه

-    آموزش بهداشت

-       بهداشت دوران سالمندی

«در نهایت نظر اصلی بر ارتقای کیفیت زندگی خانواده به عنوان یک واحد است»

 

اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از 50 % خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی ( مراکز بهداشت شهرستانها ) به نوعی به فعالیتهای این اداره باز می گردد.

 

خدمات و توانمندیها :

خدمات سلامت خانواده در4سطح تعریف می شود:

-   سطح ملی

-   سطح استانی

-   سطح شهرستانی

-     سطح مراکز بهداشتی درمانی

 

وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :

-  نظارت بر کیفیت فعالیتهای جاری در سطوح مختلف ارایه خدمات

- طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه ها

- آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک

- تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیری یهای آینده بایدها و نبایدها درهربرنامه

 

2- وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :

-      تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان

-    طراحی برنامه های مقابله با موانع

-       اجرای برنامه های ملی

-      نظارت بر نحوه ی ارایه خدمات در سطح شهرستان

-      تدارک و توزیع دارو و تجهیزات بفرا خور برنامه

 

3- وظایف سلامت  خانواده در سطح شهرستان عبارت است از :

-      شناسایی مشکلات

-        طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده

 -    اجرای برنامه های ملی و استانی

-       نظارت و پشتیبانی

 

4-وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :

الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی

ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری

 

 

الف ) شرح وظایف کارکنان  واحد سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی روستایی :

-     اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی

-     نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت

-      تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز

 

ب ) شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :

-      ارائه خدمات به مادران باردار

-     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

-     ارائه خدما ت تنظیم خانواده

-    ارائه خدمات به سالمندان

-      اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

 

خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان

 

-     شناسایی مشکلات منطقه

-     الویت بندی مشکلات

-    برنامه ریزی

-     پایش و ارزشیابی برنامه ها

-     نظارت بر مراکز محیطی

-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی

-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری

-     حمایت از مادران باردار آسیب پذیر

-    آموزش پرسنل محیطی

-      تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان

 

-      تشکیل کمیته های مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه

 

-      هماهنگی با بیمارستانها جهت انجام توبکتومی ( عمل لوله بستن) خانم های متقاضی عمل توبکتومی

 

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری:

 

-   ارائه خدمات به مادران باردار

-      

-     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

-     

-     ارائه خدما ت تنظیم خانواده

    

-      ارائه خدمات به سالمندان

      

-     اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

 

 خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :

-      نظارت بر خانه های بهداشت

-      ارائه خدمت به مادران باردار

-      انجام معاینات دوره ایی  زنان فاصله گذار

-      اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان

-     تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز

-      پی گیری کمبود های خانه های بهداشت

-     اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

-    نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  468
امروز :  1
دیروز :  0