سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 24 فروردین 1400 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف
چاپ

شرح وظایف واحدآموزش سلامت

1-     اجرای برنامه خودمراقبتی فردی،اجتماعی،سازمانی

2-     تعامل باادارات سطح شهرستان

3-     تعامل باشوراهای شهری وروستایی

4-     انجام نیازسنجی آموزشی برای جامعه

5-     تهیه وتدوین رسانه های آموزشی

6-     برگزاری جلسات آموزشی برای مراقبین،بهورزان،ماماهاورابطین بهداشتی

7-     اجرای برنامه جذب سفیرسلامت دانش آموز

8-     اجرای برنامه خودمراقبتی جوانان

9-     برگزاری جلسات آموزشی درخصوص "خودمراقبتی درناخوشی های جزیی،خطرسنجی سکته هایقلبی ومغزی وسرطانها،سبک زندگی سالم،هفته به هفته بارداری"

10-پایش ازخانه ها،مراکز،مدارس

       11-تدوین برنامه عملیاتی

 

شرح وظایف واحدآموزش بهورزی

1-     ثبت نام ازمتقاضیان شغل بهورزی

2-     تعیین خانه های بهداشت متقاضی بهورز

3-     تدوین برنامه بازآموزی

4-     گزارش عملکردبازآموزی

5-     آموزش وپایش ازدانش آموزان بهورزی

6-     برگزاری شوراهای بهورزی

7-     برگزاری کمیته بازآموزی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/24
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  388
امروز :  1
دیروز :  0