سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 31 فروردین 1400 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد نظارت بر درمان
چاپ

شرح وظایف کارشناس مسئول نظارت برامور درمان:

-1 جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه.

-2 ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی

اعم از دولتی ،خصوصی و خیریه.

-3 بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدمات و درخواستهای پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی.

-4 نظارت و ارزیابی عملکردپزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با

دستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای خدمات درمانی-بیمه درمانی و تعرفه های قانونی.

-5 صدورتأییدیه های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین

نامه های قانونی.

-6 بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام

نواقص و کمبود هاو تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها.

-7 رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش لازم به مقام

مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات

پزشکی غیرمجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح.

-8 تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق.

-9 مکاتبه با سازمان نظام پزشکی و انجام هماهنگی ها و همکاری های لازم.

-11 همکاری با شبکه های بهداشت تالش و بندرانزلی جهت ثبت اطلاعات اعضای سازمان نظام پزشکی جهت شرکت

درانتخابات نظام پزشکی.

-11 ارسال بخشنامه های دریافتی از وزارت متبوع به مراکز،مطبها،درمانگاهها و بیمارستانهای تحت پوشش شبکه.

-12 بررسی وتایید درخواست سازمان نظام پزشکی جهت افتتاح مطب پزشکان بر اساس شاخص جمعیتی .

-13 بررسی و شناسایی افراد فاقد پروانه فعالیت در زمینه پزشکی،دندانپزشکی و حرف وابسته و ارجاع متخلفین

به مراجع قانونی ذیصلاح.

راهنمایی ارباب رجوع :

در صورت نارضایتی از یک مرکز درمانی خصوصی اعم از مطب، دفتر کار و موسسه و یا مرکز درمانی دولتی ،

موردی را که باعث ایجاد نارضایتی شده است به صورت کتبی با درج شماره تماس و نشانی به واحد نظارت بر

درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر اعلام نمائید تا مراتب از طریق کارشناس نظارت بر درمان

بررسی و پیگیری شود . بدیهی است در صورتی که نیاز به حضور شما و ارائه توضیحات بیشتر نباشد نتیجه

بررسی انجام شده از طریق پست یا تلفن اعلام خواهد شد.

مراحل رسیدگی به شکایت به شرح ذیل می باشد :

-1 دریافت شکایت به صورت کتبی

-2 بررسی موضوع توسط کارشناس مربوطه

-3 دریافت پاسخ از متشاکی

-4 بررسی پاسخ و در صورت عدم حل مشکل اعلام به مراجع مربوطه )مانند سازمان نظام پزشکی و ... (


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  412
امروز :  1
دیروز :  0