سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 24 فروردین 1400 English
جستجو:  
شاخص هاي واحد تغذيه
چاپ

شاخصهای مهم واحد تغذیه

 

 

                 

ردیف

عنوان شاخص                                                            سال

85

86

87

88

89

90

91

1

تعداد مشاوره تغذیه جهت کودکان زیر 6 سال

144

131

69

85

161

65

21

2

درصد بهبودی کودکان مشاوره شده

69.44

71.75

62.3

45.9

57.1

58.46

52.38

3

درصدپوشش مصرف نمک ید دار در خانوارهای روستایی

99.91

99.73

95.75

97.73

98.69

99.7

99.83

4

تعدادمشاوره در خصوص روغن مصرفی خانوارها

19076

18015

17985

17450

18390

18855

18413

5

درصدمصرف روغن جامد در خانوارهای مشاوره شده

29.38

18.91

13.5

10.5

8

7.4

6

6

درصداستفاده از روغن سرخ کردنی جهت سرخ کردن در خانوارهای مشاوره شده

10.55

21.12

34.4

46.4

50

64.4

73

7

درصد کودکان اختلال رشد به کودکان زیر 6 سال روستا

 

 

13

16.4

16.9

16.4

13.72

8

درصد کودکان اختلال رشد به کودکان زیر 6 سال شهر

 

 

9.2

15.4

15.5

12.44

9.84

9

درصد کودکان زیر 6 سال بهره مند از خدمات پایش رشد در روستا مهد

 

 

959

1180

452

*

1128

10

درصدکودکان بهبود یافته تحت پوشش برنامه حمایتی 6 ماه اول

 

 

 

59

45.7

42.45

45.62

11

درصد کودکان بهبود یافته تحت پوشش برنامه حمایتی 6 ماه دوم

 

 

 

59.8

49.4

39.75

48.75

12

درصداجرای طرح آهن یاری در دبیرستان های دخترانه شهرستان رشت

 

 

64

64.2

68.6

83.26

78.86

13

درصداجرای طرح آهن یاری در مدارس راهنماییی دخترانه شهرستان رشت

 

 

16.8

24.5

38.1

40.73

37.21

14

تعدادآموزش گروه هدف توسط واحد تغذیه

 

 

928

1126

1598

787

660

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/09
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  405
امروز :  2
دیروز :  0