سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 31 فروردین 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد بيماريها
چاپ

جدول مقایسه ای شاخصهای مراقبت بیماری فشارخون بالا در سالهای 93،94،95،96 شهرستان رضوانشهر

سال

میزان بروز در جمعیت بالای 30 سال

میزان شیوع در جمعیت بالای 30 سال

درصد مراقبت پزشک

میزان کنترل مناسب

میزان کنترل نامناسب

درصد ارجاع به متخصص

 

درصد BMI بالای 30

1393

1/1

7/8

6/69

6/79

4/20

8/25

09/39

1394

4/0

8/9

8/63

9/75

1/24

7/18

6/48

1395

4/0

3/10

2/65

04/59

96/40

7/1

9/29

1396

7/0

7/10

9/69

2/70

8/29

8/2

5/25

 

جدول مقایسه ای شاخصهای کمی و کیفی مراقبت دیابت در سالهای 93،94،95،96 شهرستان رضوانشهر

سال

میزان شیوع

میزان بروز

درصد مراقبت پزشک

درصد فشارخون نامطلوب

درصد BMI بالای 30

FBS

HbA1C

درصد انجام

درصد زیر 120

درصد انجام

درصد کمتر از 7%

1393

1/5

2/0

3/70

4/27

7/50

1/56

7/18

1/12

5/4

1394

6/5

2/0

8/58

8/39

9/38

4/50

5/35

03/15

7/37

1395

8/5

2/0

2/69

96/40

8/30

1/42

9/5

2/15

4/9

1396

02/6

3/0

6/83

04/37

2/20

5/66

5/38

6/13

7/42

 

جدول مقایسه ای شاخصهای برنامه هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزادان در سالهای 89،90،91،92،93

 

 

سال

 

درصد غربالگری

میزان بروز سالانه

1393

2/99

9/0

1394

6/99

04/2

1395

5/99

17/2

1396

1/99

2/0

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/12
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  366
امروز :  1
دیروز :  0