جستجو:  
شنبه 9 اسفند 1399
تاریخ 1399/09/04     تعداد دفعات مشاهده 92 بار     ساعت 10:58:55     گروه خبری معاونت تحقبقات و فناوری

معاونت تحقیقات و فناری دانشگاه، طی فراخوانی از پژوهشگران در سه حوزه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران غیر هیأت علمی جهت شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر هفته پژوهش سال 1399 دعوت بعمل می آورد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

با توجه به در پیش بودن هفته پژوهش در آذرماه سال 1399، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر در سه حوزه؛ اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران غیر هیأت علمی، از پژوهشگران علاقمند جهت تکمیل و ارسال فرم اطلاعات پژوهشگر برتر سال 1399 دعوت بعمل می آورد.

لازم به ذکر است: افراد متقاضی می توانند مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 5 آذر ماه جاری به مراجع ذیربط مندرج در آیین نامه اجرایی تحویل دهند. 

 

 فرم پرسشنامه انتحاب پژوهشگر برتر 1399

 آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان