صفحه اصلی |  پنجشنبه 27 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/29     تعداد دفعات مشاهده 128 بار     ساعت 10:23:27     گروه خبری اخبار مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی با حضور اساتید راهنما و هیات محترم داوران برگزار گردید.
تصویر

جلسه دفاع از پایان نامه پزشکی عمومی خانم دکتر معصومه نامدار  با عنوان  بررسی هم بستگی بین سطح سرمی  FGF-23  و RDW  در بیماران مرحله نهایی بیماری کلیوی تحت همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال ۱۳۹۶" به راهنمایی جناب آقای دکتر علی منفرد و سرکار خانم دکتر الهام رمضان زاده و مشاوره جناب آقای دکتر مسعود خسروی و جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 در سالن واحد توسعه تحقیقات بالینی راز ی برگزار گردید.