چهارشنبه 8 بهمن 1399
EN
منو
 
 
 
تقویم جلسات

تاریخ جلسات برگزار شده توسط EDO  بیمارستان رازی از تیر ماه 97 تا کنون:

ردیف

تاریخ

موضوع جلسه

1

97/04/10

اولین جلسه دفتر توسعه آموزش بیمارستان رازی و تعیین محور های کلی وظایف

2

97/04/21

جلسه ای با حضور رئیس محترم بیمارستان رازی و معرفی دفتر EDO

3

97/05/20

برنامه ریزی جهت فعالیت های آیند

4 97/07/10 تدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد
 5    98/02/09پایش برنامه جامع ارزیابی ونحوه بازخورد به گروهها 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1173
امروز :  1
دیروز :  0