سه شنبه 30 دی 1399
EN
منو
 
 
 
اهداف و وظایف

محورهای کلی وظایف این دفتر به قرار زیر می باشد :

1  برنامه ریزی آموزشی                                                     

2- ارزشیابی

3- تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

4- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

5- پژوهش در آموزش

 

       1-برنامه ریزی آموزشی 

        ·           مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با EDC و با معاونت آموزشی بیمارستان

        ·           مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین Course Plan ، Lesson Plan با همکاری و نظارت EDC

        ·            کمک به پیگیری تدوین Course Plan،  Lesson Plan با معاونت آموزشی بیمارستان

        ·             کمک به نظارت بر اجرای Course Plan،  Lesson Planبا معاونت آموزشی بیمارستان

        ·            مشارکت درتدوین ارزشیابی مدون و اجرای Course Plan،  Lesson Plan در گروه های آموزشی  با معاونت آموزشی بیمارستان

        ·          مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

        ·          انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 

      2 -ارزشیابی 

   ·         مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

     ·         مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

      ·         ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

     ·         انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

    ·         اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 

        3 تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

      ·         مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

      ·         مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC

      ·         مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC

     ·         مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC

      ·         پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروهها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروههای آموزشی مربوطه

    4-    برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

 

      5- پژوهش در آموزش

        ·     ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش

   .  ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1143
امروز :  2
دیروز :  0