چهارشنبه 1 بهمن 1399
EN
منو
 
 
 
کمیته های بیمارستانی
چاپ

 کمیته های مرکز آموزشی درمانی رازی

هدف کلی تشکیل کمیته ها :

تحقق اهداف بیمارستان از طریق شناسایی ، ارائه راهکار و حل مشکلات ، بوسیله مشارکت کارکنان و فعالیت کمیته های بیمارستانی

اهداف اختصاصی:

     افزایش وجلب مشارکت پرسنل فعال و علاقمند در اداره امور بیمارستان

    استفاده و بهره برداری از ایده های نو در حل مسائل مرکز

    ترویج فرهنگ کار گروهی

    تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات از طریق کار جمعی

1-کمیته بهبود کیفیت :

هدف : استقرار سیستم هماهنگ در جهت بهبود کیفیت کلیه فرایندها وخدمات بیمارستانی  

2-کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات :

هدف :حفاظت از اطلاعات بیمار و افزایش اطمینان اطلاعاتی بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد ،افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات مورد نیازو انسجام اطلاعاتی 

3-کمیته دارو و درمان :

هدف :بهبود کیفیت فرایند های تامین ،توزیع و مصرف دارو در مرکز ، کاهش اشتباهات دارویی و افزایش دقت کارکنان مربوطه در استفاده از داروهای پرخطر 

4-کمیته تغذیه و رژیم های درمانی :

هدف :بهبود کمیت و کفیت و بهداشت انواع مواد غذایی مورد نیاز برای بیماران ، همراهان و پرسنل با رویکرد مشتری محور 

5-کمیته مراعات موازین شرعی و امور فرهنگی

هدف :الف) افزایش رعایت ارزش های متعالی اسلامی در امور پزشکی و زمینه سازی جهت اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مراجعین به مرکز

ب) حفظ ارزش ها و آرمانهای فرهنگی و اسلامی کشور با با برگزاری آئین هاو فریضه های  مذهبی و ملی 

6-کمیته پاسداری و مراقبت از ارزش های متعالی در بیمارستان :

هدف :پاسداری و نگهداری از ارزشهای دین مبین اسلام 

7-کمیته درآمد :

هدف :ارتقای راهکارهای موثر جهت کاهش کسورات و افزایش درآمد مرکز  

8-کمیته کنترل عفونت :

هدف :کاهش میزان شیوع و بروز عفونت های بیمارستانی و حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مرکز در رابطه با بیماریهای واگیردار و عفونی 

9-کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار :

هدف :استقرار سیستم مناسب در جهت افزایش ایمنی فنی و بهداشتی کارکنان مرکز 

10-کمیته بهداشت محیط :

هدف :ارتقای بهداشت فردی و محیطی با تاکید بر آموزش، برنامه ریزی صحیح ، بهداشت مواد غذایی ،شیوه های ضدعفونی صحیحو مدیریت پسماندها بر اساس استانداردهای جهانی  

11-کمیته مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی نسوج :

هدف :کاهش میزان مرگ و میر و عوارض قابل پیشگیری بیماران از طریق کشف علل و بهبود کیفیت فرایند های تشخیصی و درمانی 

12 –کمیته بحران و بلایا :

هدف :افزایش آمادگی کلیه کارکنان مرکز در مقابله با بحرانها و حوادث غیر قابل پیشبینی با تاکید بر  تجهیز مرکز و آموزش کارکنان  

13-کمیته طب انتقال خون :

هدف :بهبود کیفیت فرایند انتقال خون ، جلوگیری از عوارض ناخواسته انتقال و افزایش آمادگی بیمارستان در مواقع اورژانس  

14-کمیته کادر پزشکی ، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان :

هدف :بهبود فرایند تامین نیروی انسانی مناسب از لحاظ کمی و کارآمدی ، استقرار سیستم مناسب آموزشی در جهت بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات حرفه ای مورد نیاز و افزایش کیفیت خدمات رفاهی کارکنان

15-کمیته خرید و تجهیزات پزشکی :

هدف :استقرار سیستم هماهنگ در جهت افزایش عمر دستگاهها و کارایی آنها و تلاش در جهت استفاده از تکنولوژی روز در درمان 

16 – کمیته ساماندهی و تعیین تکلیف اورژانس :

هدف :کاهش طول اقامت بیماران بستری و اورژانس و عوارض ناشی از اقامت بی دلیل و همچنین تعیین راهکارهایی برای تعیین تکلیف به موقع و صحیح بیماران  

17- کمیته آموزش و اخلاق پزشکی :

هدف :ارتقا، ترویج و حمایت از حقوق بیماران ، تحقق منشور حقوق بیمار و حمایت از حقوق ارائه دهندگان خدمات سلامت و تلاش جهت رعایت موازین اخلاقی در مرکز. 

18- کمیته رسیدگی به شکایات و طرح تکریم :

هدف :افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعین مرکز از طریق رویکردهای رسیدگی به شکایات ،حفظ حقوق بیمار از لحاظ انسانی ، شرعی و عرفی و سیستم رضایت سنجی مراجعین

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3641
امروز :  1
دیروز :  1