سه شنبه 30 دی 1399
EN
منو
 
 
 
حاکمیت بالینی
چاپ
 تعریف نظام حاکمیت خدمات بالینی :
چارچوبی که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند.
چرا به حاکمیت بالینی نیازمندیم؟ 
- برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات جای دارد.
- کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات
- استفاده بهینه از منابع محدود
- افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی
- برای تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است
محورهای حاکمیت بالینی :  
مدیریت کارکنان :
مدیریت کارکنان، به موضوعاتی می‌پردازد که مهمترین منبع ارائه خدمات بالینی (کارکنان) را در راستای اهداف حاکمیت خدمات بالینی قرار دهد. مطمئناً رسیدن به اهداف ”کیفیت“ و ”پاسخگویی“ در خدمات بالینی، بدون اعمال مدیریت صحیح و اصولی بر کارکنان امکانپذیر نیست.
ممیزی بالینی :
ممیزی بالینی فرآیندی جهت ارتقای کیفیت خدمات بالینی است که به مرور نظامند چگونگی مراقبت از بیماران در مقایسه با استانداردهای صریح و روشن می پردازد و تغیرات لازم جهت بهبود ساختار، فرآیند و پیامدهای مراقبت از بیماران را شناسایی و اعمال می کند و و همچنین برای اطمینان از اعمال صحیح تغییرات بهبود کیفیت خدمات نظام سلامت به پایش و بازبینی دوباره فرآیندها می پردازد
اثربخشی بالینی :
استفاده از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش ، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای رسیدن به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیماران است. چارچوب این فرآیند را اطلاع رسانی ، تغییر و پایش تشکیل می دهد.
استفاده از اطلاعات :
 اطلاعات یکی از اساسی ترین اجزای سیستم های استاندارد و کیفیت است.به منظور حرکت در جهت بهبود کیفیت ، بیمارستان ها به اطلاعات خوب نیاز دارند.
مدیریت خطر :
 در این شیوه ، روش‌هائی برای جلوگیری از وقوع حوادث، بازبینی و ارزیابی نظام مند حوادث به وقوع پیوسته و همچنین روش‌هائی برای کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارائه می شود. هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. یعنی شیوه هایی از عملکرد را معرفی می کند که احتمال آسیب دیدن بیمار و پرسنل با آن کاهش می یابد.
آموزش و مهارت آموزی :
حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی شود .آموزش و مهارت آموزی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت هایشان کمک می کند بلکه باعث کمک و حمایت از آن ها برای انجام کار به شیوه های مختلف می شود.
تعامل با بیمار و جامعه :
در این محور به مسائلی چون اهمیت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی، توجه به بیمار بعنوان شریک و درگیر کردن وی در امر درمان و ایجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی پرداخته می شود. فرایند رسیدگی به شکایات یکی از ابزارهای این محور است .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2087
امروز :  2
دیروز :  0