چهارشنبه 8 بهمن 1399
EN
منو
 
 
 
واحد بهداشت محیط
  واحد بهداشت محیط
 
 1-طراحی برنامه عملیاتی بهداشت محیط و مدیریت پسماندها بر اساس برنامه استراتژیک بیمارستان با عناوین کاهش حجم پسماندهای عفونی و کاهش میانگین مدت خرابی دستگاه های امحاگر
 2- طراحی خط مشی بهداشت محیط و مدیریت پسماندها با توجه به اهداف اعتبار بخشی بیمارستان
 3-شناسایی و استقرار فرایندهایی در جهت ارتقاء سطح سلامت  گیرندگان خدمت و جامعه در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو در بیمارستان
 4- تهیه کتابچه بهداشت محیط و توزیع در واحد ها
 5-تهیه تراکت و پوسترهای آموزشی برای کارکنان و مراجعین در خصوص  تفکیک پسماندها
 6- برگزاری آزمون های سنجش آگاهی کارکنان در خصوص مدیریت پسماندها و مفاهیم بهداشت محیط
 7- سخنرانی در خصوص بهداشت محیط و مدیریت پسماندها با توجه به مصادیق حاکمیت بالینی برای کلیه کارکنان و دانشجویان
  8- برنامه ریزی برای تفکیک پسماندهای دارویی و شیمیایی از زباله های عفونی
  9- هماهنگی برای امحای فیلتر های هپا و آلفای بخش ایزوله و هود بخش شیمی درمانی با مدیر محترم درمان
  10- برنامه عملیاتی مبارزه با حشرات و جوندگان با تاکید بر بهسازی محیط
  11- هماهنگی برای انجام نمونه برداری از پساب خروجی بیمارستان و گزارش خود اظهاری به سازمان محیط زیست
 12- شرکت کارشناس بهداشت محیط بیمارستان در کلیه جلسات کمیته کنترل عفونت
 13- هماهنگی برای بازدید کارآموزان آموزشگاه بهورزی رشت از فعالیتهای بهداشت محیط این مرکز از جمله سایت دستگاه هیدروکلاو و لنژری و آشپزخانه و سردخانه
 14- هماهنگی برای انجام نمونه برداری و کشت میکروبی از واحدهای مختلف درمانی و اداری
 15- هماهنگی برای لایروبی و تخلیه چاههای فاضلاب بیمارستان
 16-انجام تست بررسی عملکرد دستگاه هیدروکلاو بیمارستان با استفاده  از ویال باسیلوس استئاروموفیلوس و کسب نتایج و تکمیل فرم خوداظهاری و ارسال فرم مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان رشت ماهانه
 17- شستشوی منابع آب بیمارستان و تعویض منابع آب تغذیه کننده بخش دیالیز به یک منبع 20 هزار لیتری
 18- نمونه برداری از آب بیمارستان از سه منطقه و منبع تغذیه کننده آب دیالیز و انجام آزمایش میکروبی بصورت ماهانه
 19- انجام تست کلرسنجی روزانه از آب بیمارستان و ثبت نتایج آن
  20- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بوفه بیمارستان
  21- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه بیمارستان و دریافت کارت تندرستی کارکنان آشپزخانه و نیروهای خدماتی
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/10/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4787
امروز :  1
دیروز :  0