سایت دانشگاه  |  دوشنبه 31 خرداد 1400 English
جستجو:  
اعضاء
 اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

 

آقای دکتر وحید امین زاده  (لینک به سامانه علم سنجی)

آقای دکتر حمیدرضا بادلی  ریاست مرکز تحقیقات (لینک به سامانه علم سنجی)

خانم دکتر ستیلا دلیلی (لینک به سامانه علم سنجی )

اقای دکترشاهین کوه منایی (لینک به سامانه علم سنجی)

آقای دکتر هومان هاشمیان   (لینک به سامانه علم سنجی)

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/28

 

 اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان  1397

دکتر وحید امین زاده

دکتر حمیدرضا بادلی

دکتر عادل باقرسلیمی

دکتر منیژه تبریزی

دکتر آفاق حسن زاده راد

دکتر بهرام دربندی

دکتر ستیلا دلیلی

دکتر رضا شرفی

دکتر شاهین کوه منایی

دکتر هومان هاشمیان

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/10/14

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان 1396

دکتر وحید امین زاده

دکتر حمیدرضا بادلی

دکتر عادل باقرسلیمی

دکتر کبری بلوکی مقدم

دکتر الهام بیدآبادی

دکتر آفاق حسن زاده راد

دکترستیلا دلیلی

دکتر شاهین کوه منایی

دکتر محمد مهدی کرم بین

دکتر هومان هاشمیان

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/28


 

اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

 
 
 
 
 
 

email: romaasfa@gmail.com 

لینک به سامانه علم سنجی 

 
 
 


email: aminzadeh145@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 دکتر حمیدرضا بادلی دانشیار و فوق تخصص کلیه کودکان 

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

email:badeli@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  


 

 

دکتر عادل باقر سلیمی استادیار فوق تخصص خون کودکان

email: baghersalimi498@yahoo.com

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر الهام بید ابادی دانشیار فوق تخصص اعصاب کودکان

 

email: drs.tabrizi@gmail.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 

 

دکتر سیده زهره جلالی دانشیار فوق تخصص نوزادان

 email: z_jalali@gums.ac.ir

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر طاهر چراغی دانشیار فوق تخصص اسم و الرژی کودکان

email: tcheraghi@gmail.com

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

دکتر بهرام دربندی استادیار فوق تخصص خون کودکان

 
دکتر ستیلا دلیلی دانشیار و فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

email:setiladalili1346@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 

  

دکتر فهیمه رحیمی بشر استادیار فوق تخصص قلب کودکان

email: rahimibashar@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  

 دکتر مرجانه زرکش دانشیار فوق تخصص نوزادان

دکتر رضا شرفی دانشیار فوق تخصص نوزادان


 

دکتر سوده صالحی استادیار فوق تخصص گوارش کودکان

 email: dr.salehi@gums.ac.ir

 لینک به سامانه علم سنجی 

email:  afshin_safaei2@yahoo.com

 لینک به سامانه علم سنجی 

 


 

دکترمحمد مهدی کرم بین دانشیار متخصص کودکان

 

دکتر شاهین کوه منائی دانشیار فوق تخصص غدد کودکانemail: golshekan@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  

 دکتر شهره ملک نژاد دانشیار فوق تخصص گوارش کودکان         

email:  maleknejadshohreh@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 


دکتر صدرالدین مهدی پور استادیار فوق تخصص نوزادان

 

دکتر آیه میرعمارتی استادیار و فوق تخصص روماتولوژی کودکان   

 لینک به سامانه علم سنجی 

دکتر اسفندیار نظری استادیار فوق تخصص قلب کودکان

 email: 
nazari_esfandiar@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 دکتر هومان هاشمیان دانشیار فوق تخصص عفونی کودکان

مدیر گروه کودکان 

email: hashemian@gums.ac.ir 

لینک به سامانه علم سنجی  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/28
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  9834
امروز :  1
دیروز :  1