جمعه 28 خرداد 1400
EN
منو
 
 
 
ساختار و شرح وظایف
چاپ
شرح وظایف واحد تعالی و اعتبار بخشی در مرکز آموزشی درمانی پورسینا
 
    هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان.
    ارایه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد.
    نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت در بیمارستان.
    ایجاد فرهنگ یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده (LEARN AND SHARE).
    جلب حمایت ذینفعان( خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
    ارسال راه حل های ارایه شده در خصوص چالش های موجود در بیمارستان به اداره حاکمیت بالینی در معاونت درمان دانشگاه.
    بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرایند.
    ارایه گزارش اطلاعات، نتایج تحلیل ها و مداخلات  به مدیران و کارکنان.
    حضور در  بازدیدهای مدیریتی منظم ومستمر(WALKROUND)
   برگزاری جلسات کمیته بهبود  به صورت حداقل ماهانه یک بار و ثبت مستندات آن.
  تهیه گزارشات اجرای برنامه های بهبود کیفیت.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2314
امروز :  1
دیروز :  0