یکشنبه 9 آذر 1399
EN
منو
 
 
 
نوبت دهی کلینیک امام رضا (ع)

راهنمای  نوبت دهی غیر حضوری کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) پورسینا :êê

 شماره تماس تلفن گویا و سایت: 4401

http://erclinic.gums.ac.ir 

 

رزرو نوبت دهی پزشکان هفتگی می باشد.

 

راهنمای نوبت گیری تلفنی:êê

مراجعین محترم؛ قبل از گرفتن نوبت پزشک به صورت تلفنی موارد ذیل را مورد نظر قرار دهید:

1- همراه داشتن شماره تلفن موبایل و کد ملی بیمار

2- همراه داشتن کد سه رقمی پزشک مورد نظر

3- پس از تعیین نوبت، حتما کد پیگیری را در پایان مکالمه دریافت نمایید.

توجه: پس از وارد کردن کد پیگیری در دستگاه نوبت دهی (کیوسک) مستقر در سالن نتظار و گرفتن نوبت نهایی به واحد پذیرش مراجعه نمایید. 

 

خدمات پاراکلینیکی ؛ 

نوار عصب و عضله   ç       هر روز      ç        دکتر مظفر حسینی نژاد

نوار مغزی    ç       هر روز       ç          دکتر بابک بخشایش - دکتر مظفر حسینی نژاد- دکتر عالیا صابری

  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/08