یکشنبه 9 آذر 1399
EN
منو
 
 

*برنامه فعالیتهای آموزشی گروه رادیولوژی سال1397-98*

شنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ، دکتر مولایی)

یکشنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ،دکتر مولایی، دکتر ارض پیما)

کنفرانس رزیدنتی درون بخشی (دکتر ارض پیما) ساعت 30/12

دوشنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ،دکتر مولایی، دکتر ارض پیما)

کلاس دکتر علیزاده ساعت 12

سه شنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ، دکتر مولایی)

چهارشنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ،دکتر مولایی، دکتر ارض پیما)

دکتر ارض پیما ساعت10-8صبح - کنفرانس رزیدنتی درون بخشی (دکتر ارض پیما) ساعت 30/12

پنج شنبه

کلیشه خوانی و ریپورت سی تی اسکن و MRI (دکتر علیزاده ، دکتر مولایی ، دکتر ارض پیما)

دکتر سوری ساعت 14-12

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/15