شنبه 8 آذر 1399
EN
منو
 
 

*برنامه فعالیتهای آموزشی گروه بیهوشی   سال تحصیلی 98-1397 *

ایام هفته

30/7-30/8

10-30/8 

14-10

16-14

شنبه

گزارش صبحگاهی

ارائه گزارش دستیاران از بالین بیمار

کنفرانس رزیدنتی از مباحث مرجع

(میلر و Co-exist  )

Small group teaching

آموزش بالینی

در اتاق عمل ها و ICU

-

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

ارائه گزارش دستیاران از بالین بیمار

کنفرانس رزیدنتی از مباحث مرجع

 (میلر و Co-exist  )

ارائه موارد بالینی توسط اتندینگ

آموزش بالینی

در اتاق عمل ها و ICU

-

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

ارائه گزارش دستیاران از بالین بیمار

کنفرانس رزیدنتی از مباحث مرجع

 (میلر و Co-exist  )

ارائه موارد بالینی توسط اتندینگ

آموزش بالینی

در اتاق عمل ها و ICU

-

سه شنبه

گراند راند ICU

وبا حضور کلیه رزیدنت ها در چرخش ICU

 

 

Case Report

آموزش بالینی

در اتاق عمل ها و ICU

کنفرانس از کتاب Fink  توسط رزیدنت ها و اساتید ICU

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

ارائه گزارش دستیاران از بالین بیمار

 

ژورنال کلاب

آموزش بالینی

در اتاق عمل ها و ICU

-

پنج شنبه

کنفرانس هفتگی  توسط اساتید و رزیدنت         پانل ماهانه توسط اساتید *

ماهی یک بار گزارش مورتالیتی و موربیدیتی

 

*در جلسات پانل با توجه به مشکلات شایع و راهبردی گروه طراحی می شود. اصول ebm  در این پانل ها در نظر گرفته می شود و با توجه به اشتراک علمی از سایر گروههای اموزشی در این پانل ها دعوت بعمل می آید*

 

MCQ، DOPSتذکر :   امتحان     360 درجه طبق زمان بندی مشخص از دستیاران بعمل می آید .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/15
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  399
امروز :  1
دیروز :  0