جمعه 7 آذر 1399
EN
منو
 
 

 

جدول برنامه آموزشی دستیاران گروه نوروسرجری بیمارستان پورسینا 98-1397

فعالیتهای آموزشی

مورنینگ ریپورت

5/7-7

راند آموزشی

8-5/7

کلاس اساتید

9-8

کنفرانس رزیدنتی

10-9

CPC

11-10

ژورنال کلاب

5/11-11

درمانگاه آموزشی

11-9

اتاق عمل آموزشی

شنبه

دکتر محمد رضا امام هادی- دکتر شروین قدرجانی

دکتر محمد رضا امام هادی

 

دکتر امام هادی (جراحی اعصاب محیطی)

 

 

 

دکتر شاهرخ یوسف زاده

دکتر بابک علیجانی- دکتر آل نبی-دکتر قدرجانی

یکشنبه

دکتر علیجانی- دکتر ریحانیان

(کلیه اساتید)

دکتر بابک علیجانی

کلیه اساتید نوروسرجری

کلیه اساتید نوروسرجری

کلیه اساتید نوروسرجری

کلیه اساتید نوروسرجری

دکتر بابک علیجانی

 

دکتر شاهرخ یوسف زاده-دکتر محمد رضا امام هادی

دوشنبه

دکتر ریحانیان

دکتر فخرالدین آل نبی

دکتر ساسان عندلیب

روش تحقیق

(16-14) عصر

 

 

 

دکتر ریحانیان

دکتر حمید بهزادنیا- دکتر شروین قدرجانی- دکتر بابک علیجانی

سه شنبه

دکتر علیجانی، دکتر قدرجانی

دکتر حمید بهزادنیا

دکتر شروین قدرجانی-

(کلاس ترومای Spine)

 

 

 

دکتر حمید بهزادنیا

دکتر شاهرخ یوسف زاده- دکتر محمدرضا امام هادی - دکتر ریحانیان

چهارشنبه

دکتر حمید بهزادنیا

دکتر شاهرخ یوسف زاده

دکتر ساسان عندلیب

مقاله نویسی

(16-14) عصر

 

 

 

دکتر محمد رضا امام هادی- دکتر حمید بهزادنیا

دکتر ریحانیان-

دکتر قدرجانی

پنج شنبه

دکتر شروین قدرجانی

دکتر ریحانیان

 

 

 

کلیه اساتید نوروسرجری

دکتر شروین قدرجانی

 

 

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/13