دوشنبه 11 مرداد 1400
EN
تاریخ 1400/03/22         ساعت 07:40:04     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان دکتر پیروز

خجسته باد میلاد بانوی قدسیه مطهره، حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام که بارگاه نورانی اش محل دایمی نزول فرشتگان بر زمین و دروازه بهشت است.
تصویر