یکشنبه 3 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
معرفی دفتر بهبود کیفیت
چاپ

مسئول واحد

فاطمه نظام دوست 

کارشناس

غزاله محمدی منش

شماره داخلی

216

موقعیت

طبقه همکف- دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

شرح وظایف

 

 

 

تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک با مشارکت سایر اعضای تیم رهبری و مدیریت  ، مشارکت در تدوین اهداف سالانه بیمارستان ( اهداف عملیاتی، اهداف کمیته های بیمارستانی، برنامه های بهبود کیفیت )،مشارکت در تنظیم تفاهم نامه بودجه اهداف عملیاتی سالانه بیمارستان با مشارکت تیم رهبری و مدیریت، تدوین برنامه عملیاتی کلی سالانه  بیمارستان با مشارکت مسئولان واحدها و بخشها، تدوین گزارش عملکرد سالانه بیمارستان در زمینه برنامه استراتژیک،برنامه عملیاتی،برگزاری کمیته ها و پیگیری مصوبات و شاخصهای عمکردی و فرایندی، تدوین و بروز رسانی روش های اجرایی، دستورالعمل­ها و خط مشی های کاری کلیه واحدها و بخشهای بیمارستان با مشارکت مسئولین، شناسایی و مستند سازی  فرایندهای اصلی بیمارستان(فلوچارت،چک لیستهای مربوطه ، شناسنامه  و شاخصهای مربوطه)،شناسایی  شاخصهای عملکردی(بالینی وغیربالینی)، حضور درکلیه کمیته های بیمارستانی به عنوان عضو اصلی ونظارت براجرای صحیح  کمیته ها، برنامه ریزی و اجرای فرآیند ممیزی داخلی، تهیه چک لیستهای مربوطه و بازخوردنتایج  و تدوین برنامه­های بهبود یا اقدام اصلاحی موردنظر، اجرای فرآیند رضایت سنجی از کارکنان و انجام تحلیلهای مربوطه، برنامه ریزی در زمینه اجرای فرآیند خودارزیابی، مشارکت در فرآیندهای ارزیابی بیمارستان توسط مراجع بالادستی درحوزه های اعتباربخشی،انجام و پیگیری امور پروانه تاسیس و بهره برداری بیمارستان و سایر امور مستمر مربوطه، طرح گزارش نموداری نتایج کلیه شاخصهای عملکردی و فرایندی بیمارستان  بصورت فصلی درکمیته پایش و سنجش کیفیت و تدوین اقدامهای اصلاحی، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بهبود کیفیت و اعتباربخشی در داخل بیمارستان.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/09
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  268
امروز :  2
دیروز :  1