سه شنبه 4 آذر 1399
EN
تاریخ 1399/08/03         ساعت 10:47:07     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان دکتر پیروز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان، روز پنجشنبه یکم آبان ماه ۱۳۹۹، نماینده سازمان بهداشت جهانی(WHO) به منظور ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای استانداردهای مربوطه ضمن دیدار با مسئولین واحدهای مختلف این مرکز بزرگ درمانی و پایش عملکرد، از تعدادی بخش های بیمارستان نیز بازدید میدانی بعمل آوردند.