چهارشنبه 5 آذر 1399
EN
تاریخ 1399/07/30         ساعت 08:39:54     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان دکتر پیروز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان، با حضور تنی چند از مسئولین شهرستانی داروخانه سرپایی این مرکز بزرگ درمانی افتتاح گردید

پس از پیگیری های چند ماهه ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر پیروز و نیز بر حسب ضرورت و نیاز مردم منطقه و مخصوصا مراجعین محترم این مرکز بزرگ درمانی، داروخانه سرپایی بیمارستان با ۳۰ درصد ظرفیت کاری افتتاح گردید.
ان شاءالله در ایام آتی و نیز با افزایش پرسنل نسخه پیچ و تکمیل تکنسین، با توجه به منابع مالی دانشگاه، مردم بزرگوار منطقه میتوانند از تمامی ظرفیت این واحد خدمت رسان استفاده نمایند.