یکشنبه 9 آذر 1399
EN
تاریخ 1399/07/23         ساعت 09:08:10     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان دکتر پیروز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان، بمناسبت هفته ملی کودک برنامه های آموزشی پمفلتی به همین مناسبت توسط واحد آموزش سلامت در این مرکز بزرگ درمانی بویژه در بخش های اطفال و کودکان برگزار گردید. 16 لغایت 23 مهر هفته ملی کودک نامگذاری گردیده است