یکشنبه 23 خرداد 1400
EN
منو
   
     
 
 
اعضای گروه

مدیر گروه:


دکتر سعید منوچهری
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

رتبه دانشگاهی: استادیار

شناسه علمی و پژوهشی CV

تلفن: داخلی216   33486470-013


E-Mail: saeedmanoochehri@yahoo.com

اعضای گروه:
 

دکتر احسان ابوطالب
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی فارماسیوتیکس
رتبه دانشگاهی: استادیار
زمینه پژوهشی: نانو فناوری داروئی- دارورسانی هدفمند- مطالعات فارماکوکینتیک و مطالعات هم ارزی زیستی- مطالعه زیست مواد

شناسه علمی و پژوهشی  CV  

تلفن: داخلی219   33486470-013


E-Mail: eaboutaleb@gmail.com

Ehsan-aboutaleb :دکتر مرجان دائی حامد
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

رتبه دانشگاهی: استادیار

شناسه علمی و پژوهشی  CV

تلفن: داخلی215   33486470-013


E-Mail: marjandaeihamed@yahoo.com


دکتر زهرا حصاری
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

رتبه دانشگاهی: استادیار

شناسه علمی و پژوهشی CV

تلفن: داخلی213 33486470-013


E-Mail: z.hesari@gmail.com


   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/04/09
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  5765
امروز :  1
دیروز :  0