جمعه 28 خرداد 1400
EN
منو
   
     
 
 
طرح درس و طرح دوره
 
بیوتکنولوژی دارویی - داروسازی هسته ای
 
 طرح دوره کشت سلولی
 طرح دوره فیزیک در داروسازی
 طرح دوره داروسازی هسته ای
 طرح دوره فرآورده های بیولوژیک
 طرح دوره بیولوژی مولکولی و ژنتیک
 
 طرح دوره بیوتکنولوژی داروئی
طرح درس بیولوژی مولکولی و ژنتیک
طرح درس بیوتکنولوژی دارویی
طرح درس فرآورده های بیولوژیک 
طرح درس کشت سلولی
 
 
داروسازی بالینی
 
 طرح دوره دارو درمان 1
 طرح دوره دارو درمان 3
دستنامه
طرح درس دارو درمانی 1 
طرح درس دارو درمانی 3
طرح درس دارو درمانی بیماری ها 1 
طرح درس دارو درمانی بیماری ها 3 
 
داروشناسی- سم شناسی

  طرح دوره فارماکولوژی 1
 طرح دوره فارماکولوژی 3
 طرح دوره سم شناسی 1 نظری
 طرح دوره کنترل مسمومیت
طرح دوره داروشناسی 2
 
طرح درس کنترل مسمومیت
طرح درس سم شناسی
 
شیمی دارویی

 طرح درس شیمی عمومی نظری
 طرح درس شیمی عمومی عملی
 
 طرح دوره شیمی عمومی
  طرح دوره شیمی عملی
 طرح دوره روش های دستگاهی 1
 طرح دوره شیمی آلی 2 نظری
 طرح دوره شیمی آلی 2 عملی
 طرح دوره شیمی دارویی 2
 طرح دوره شیمی آلی نظری 1
 طرح دوره شیمی داروئی 1 نظری 
  طرح دوره شیمی داروئی 3 نظری 
طرح دوره آنالیز دستگاهی 2 نظری
طرح دوره آنالیز دستگاهی 2 عملی
 
فارماسیوتیکس
 
 طرح دوره فارماسیووتیکس 1
  طرح دوره فارماسیووتیکس 3
  طرح دوره فارماسیووتیکس 5
  طرح دوره فیزیکال فارماسی 2
  طرح دوره کنترل فیزیکو شمیایی
 
 طرح دوره کنترل میکروبی نظری
 طرح دوره کنترل میکروبی عملی
 طرح دوره فیزیکال فارماسی 1
 طرح دوره فارماسیوتیکس 2 نظری
 
  طرح درس فارماسیوتیکس 2 نظری
 طرح درس فارماسیوتیکی 5
 طرح درس فیزیکال فارماسی 1
 
فارماکوگنوزی 

 طرح دوره فارماکوگنوزی 1 نظری
 طرح دوره فارماکوگنوزی 1 عملی
 طرح دوره مواد های خوراکی و رژیم درمانی
 طرح دوره طب و داروسازی سنتی
 
 
سایر دروس 
 
 طرح دوره انگل و قارچ شناسی
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  7245
امروز :  2
دیروز :  3