دوشنبه 4 مرداد 1400
EN
تاریخ 1400/03/17     تعداد دفعات مشاهده 23 بار     ساعت 17:00     گروه خبری اخبار و تازه های مدیریت پرستاری

تصویر اولین نشست کارگروه ستادی مراقبت در منزل در سالجاری با حضور طاهره زاهد صفت( مدیر امور پرستاری)، دبیر و اعضاء کارگروه، صبح روز دوشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در محل مدیریت امور پرستاری برگزار گردید، اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و تبادل نظر  و اخذ پیشنهاد در خصوص آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره، دستورالعمل شیوع و پراکندگی مراکز مشاوره و چک لیست ارزیابی مریوطه
-  بحث و تبادل نظر  و اخذ پیشنهاد در خصوص  دستورالعمل و شرح وظایف واحد مراقبت در منزل ، فرم های ارجاع ۱و ۲ و چک لیست ارزیابی مربوطه و پرسشنامه رضایت سنجی از بیمار و عقد قرارداد با مراکز مشاوره
- بحث و تبادل نظر در خصوص شرح وظایف مراکز مشاوره پرستاری و لیست خدمات مراقبتی پرتکرار، پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات و پیگیری پوشش بیمه ای لازم
_  مقرر گردید در خصوص تدوین پیش نویس فصل تخلفات در آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره و طرح تخصصی شدن مراکز با کارشناس مربوطه در واحد نظارت بر امور درمان رایزنی گردد.
_ مقرر گردید جمع بندی موارد مورد بررسی تا اول هفته آینده  در گروه به اشتراک گذاشته شود