دوشنبه 4 مرداد 1400
EN
تاریخ 1400/03/17     تعداد دفعات مشاهده 18 بار     ساعت 17:00     گروه خبری اخبار و تازه های مدیریت پرستاری

تصویر
دومین نشست کارگروه ستادی آموزش به بیمار و خانواده  در سالجاری با حضور طاهره زاهد صفت( مدیر امور پرستاری)، دبیر و اعضاء کارگروه، صبح روز دوشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در محل مدیریت امور پرستاری برگزار گردید، اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و تبادل نظر در خصوص ادغام دو برنامه عملیاتی؛ آموزش اختصاصی به بیمار و خانواده و پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن غیر واگیر و چک لیست های مربوطه
_ بحث و تبادل نظر در خصوص ادغام دو برنامه عملیاتی؛ توانمندسازی پرسنل در حیطه آموزش سلامت و ایجاد انگیزه و چک لیست های مربوطه
_ پیشنهاد به اشتراک گذاری تقویم جامع برنامه های ملی سلامت  در گروه و اعلام نظر نهایی اعضاء کارگروه
- تاکید بر به اشتراک گذاری محتواهای آموزشی و ارائه یک محتوای آموزش خودمراقبتی بازنگری شده توسط هر یک از اعضاء در جلسه آتی
_  مقرر گردید برنامه ترخیص ایمن زیر مجموعه برنامه نظارت و پایش آموزش سلامت مورد نظارت و پایش و گزارش دهی قرار گیرد.
_ مقرر گردید جمع بندی موارد مورد بررسی تا پایان هفته در گروه به اشتراک گذاشته شود